Константы № 12
Константы № 12

АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСНОВАНИЙ У 1992 РОЦІ. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ - В.К.КОРОБОВ. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ХЕРСОНСЬКИМ ОБЛАСНИМ УПРАВЛІННЯМ ПО ПРЕСІ 1 ГРУДНЯ 1994 Р.
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО: ХС-№58

РЕДАКЦIЯ:

В. К. Коробов - головний редактор

Д. В. Бєлий - редактор випуску

В. Н. Крижановсьїсий - художнiй редактор

Н. В. Старунська - літературний редактор

РЕДАКЦIЙНА РАДА ВИПУСКУ:

A. В. Карпова, - директор державного аркову Херсонської області

B. Д. Сборов, - доктор історичних наук професор, завідуючий кафедрою українознавства Херсонського державного технічного університету

Л. В. Виноградова, - заступник директора державного архіву Херсонської області

О. І. Стукалова, - завідувач відділом державного архіву Херсонської області

В. О. Баранюк, - головний спеціаліст державного архіву Херсонської області

Усі права на матеріали, опубліковані в альманасі "Константи" належать редакції. Публікації не можуть бути передруковані без дозволу редакції та посилання на альманах "Константи". Редакція має право на скорочення матеріалів. Поштова адреса:325039, м.Херсон-39,а/с 68. E-mail: constant@public.kherson.ua Довідки за тел.: (0552)24-23-97. Комп'ютерна верстка та макетування Д.В.Белий, В.К.Коробов. Оформлення обкладинки К.В. Сухенко

 

Содержание

 

АРХІВНА СПРАВА: ИСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Гуманітарна місія архівів і реформування архівної справи в Україні -  К.Новохатський

Державний архів Херсонської області – сховище історії південного краю -  Г.Цибуленко, Л.Цибуленко

Охорона пам’яток історії і культури – справа державна -  І.Солоницький

Архівні установи Херсонщини: ретроспектива діяльності -  Д.Ганченко

 

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Мовою телеграфу (становлення Української державності в 1917-1921 рр.у документах поштово-телеграфних контор Херсонщини)  -  О.Марущак

Без грифів секретності (документи КП(б)У в фондах державного архіву області)  -  Л.Виноградова, А.Карпова

На нових землях (документи державного архіву області про переселення на Херсонщину в 1944-1950 рр.)  -  О.Шинкаренко

 

КРАЄЗНАВЧІ СТУДІЇ

Листування М.Ф.Чернявського з С.О. Єфремовим -  С.Водотика, Л.Савенок

Біля витоків Херсонського краєзнавства – члени Одеського товариства історії старожитностей -  К.Чорна

Похід за правдою ціною життя: міщани проти Херсонської міської влади в кінці ХVІІІ ст.  -  Ю.Коник

Втрачені перлини. Архітектура маєтків Фальц-Фейнів на Херсонщині  -  С.Дяченко

Архів Леоніда Гошкевича (з фондів обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара)  -  О.Сак

Мандрівки херсонськими підземеллями -  С.Макаров

Голодні 1940-і на Херсонщині -  Г. Проценко

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

Олександр Сільванський – останній літописець старого Херсона -  В.Черніков

Почесний громадянин Микола Спозито -  В.Баранюк

Петро Соколов – рідному місту Херсону -  Д.Бєлий

Творча Мекка Миколи Скадовського -  В.Дяченко

Інокентій Херсонський. Духовний подвиг преосвященного архієпископа -  Ю.Чепрасова

Родина Гошкевичів у документах і пам’яті -  Н.Макієнко

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Із фондів особового походження -  Н.Кузовова

Херсонський хронограф -  А. Марущак

 

ВИДАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ

Від документа – до епосу долі -  Я.Голобородько

Нове видання до історії національних меншин в Україні -  О.Коник

Колекція карт і планів державного архіву області -  В.Сусоров

Бібліотечка архіву -  О.Стукалова

Хроніка архівного життя
 

День за днем: хроніка подій революції на Херсонщині 1920 р. Гуманітарна місія архівів і реформування архівної справи в Україні