Із фондів особового походження
Наталя Кузовова

 

 

ІЗ ФОНДІВ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАРХІВУ ОБЛАСТІ
      
      
      
       Історія нашого краю у долях і творчості сучасників відображена у фондах особового походження. Вперше на державне зберігання передано документи родини Фальц-Фейнів, з яких було сформовано окремий фонд. У зв’язку із надходженням до архіву документів, що мають важливе значення та містять значний обсяг інформації для вивчення історії Херсонщини, із колекцій в окремі фонди були виокремленні документи краєзнавця Є.В.Горностаєва, поетів М.І.Братана та А.І.Кичинського. Новими іменами поповнилися й самі колекції. Так, до колекцій документів «Краєзнавці Херсонщини» та «Журналісти і письменники Херсонщини» вперше надійшли документи краєзнавця М.А.Ємельянова,  поета М.О.Василенка, журналістки А.Я.Сич, до  зібрання «Політичні та громадські діячі Херсонщини» – В.О.Лебедя. Пішли із життя відомі постаті в літературному житті міста, наші фондоутворювачі: поет Л.П.Куліш, журналістка Л.Є.Цурікова, письменник І.Т.Стариков, комплектування держархіву області їхніми документами завершено.
       Документи родини Фальц-Фейнів, великих землевласників, громадських діячів, засновників всесвітньо відомого заповідника «Асканія-Нова», передані на зберігання бароном Едуардом Олександровичем фон Фальц-Фейном, являють собою цілісний комплекс матеріалів про історію родини Фальц-Фейнів та самого фондоутворювача. Проте вони є не тільки дорогим спадком його родини, але й національним надбанням нашої держави.
       Головна мета, якою керувався Е.О.Фальц-Фейн, передаючи родинний архів, визначена у його листі: «Я хочу, чтобы мой архив был живым, давал пользу людям, которые с уважением относятся к истории, хотят знать правду!»
       Серед цих документів – унікальні дореволюційні фотографії заповідника Асканії-Нови та порту Хорли, добірка фотокопій та фоторепродукцій, що відображають визначні події з життя нашого краю, пов’язані із родиною Фальц-Фейнів та заповідником Асканія-Нова. Значна частина фотографій представлена зображеннями родини Фальц-Фейнів: засновників династії Фальц-Фейнів – Фрідріха Фейна та Йоханна Пфальца, Софії Фальц-Фейн, її дітей та онуків, серед яких – Едуард Олександрович. Його власні фотографії відображають візити на батьківщину, участь у наукових та культурних заходах на Херсонщині. Документи Е.О.Фальц-Фейна містять листування з працівниками заповідника “Асканія-Нова”, науковцями, журналістами, митцями, письменниками, краєзнавцями, земляками, авторами книжок про родину Фальц-Фейнів і заповідник, його благодійницьку та меценатську діяльність.
       Документи фонду налічують близько трьох тисяч одиниць і стануть доступними для дослідників після завершення їх науково-технічного упорядкування.
       У держархіві області зосередилась практично вся рукописна спадщина краєзнавця, колекціонера, Почесного громадянина міста Херсона Євгена Вікентійовича Горностаєва. Ці документи (понад 10 тисяч одиниць) та матеріали, передані Є.В.Горностаєвим у 1998 році, лягли в основу його особового фонду. Вони дають можливість прослідкувати становлення та  творчий шлях науковця від колекціонера-аматора, історіографа Херсонського заводу карданних валів до історика, Почесного громадянина Херсона – міста, яке при всій багатоплановості інтересів завжди було головним предметом дослідження Євгена Вікентійовича. «Все, что написано, автор не придумывал, не сочинял. Все это я или сам видел, как житель Забалки, где протекали мои годы жизнь, или брал из документов», – звертається до читачів Є.В.Горностаєв. – И вот захотелось мне рассказать о неприметной и тихой, рабочей Забалке». Проте «Неприметная и тихая, милая сердцу Забалка», – лише один з численних персонажів міського життя у творчості Є.В.Горностаєва. Багатство цього фонду представляє чудову можливість досконального вивчення історії нашого міста та постаті Є.В.Горностаєва як краєзнавця.
      У 2004-2005 роках колекціонер, архівіст, краєзнавець, бібліофіл Михайло Андрійович Ємельянов передав до держархіву області документи, у яких відобразилося його життя. Це, передусім, його фронтовий альбом, який для фондоутворювача завжди мав особливе значення. Варто було узяти його до рук “и оживают в памяти события далеких военных лет…”, – писав він на шпальтах газети “Ветеран”: воєнна юність, перше визнання серед читачів фронтових газет. Службова, громадська і культурна діяльність на благо нашого міста, у тому числі – на посаді директора архіву обкому КПУ та голови Херсонського міського клубу любителів книги «Кобзар» зробила М.А.Ємельянова непересічною постаттю в громадському і культурному житті міста та відобразилися у його документах. Він завжди щиро дбав про поповнення скарбниці Національного архівного фонду, узявши активну участь у передачі до державного архіву області документів Г.В.Курнакова, українського художника, нашого земляка, та Є.В.Горностаєва, херсонського краєзнавця, колекціонера, Почесного громадянина міста Херсона, проводить цю роботу й надалі.
       Фонд Миколи Івановича Братана, поета, члена Національної Спілки письменників України у 2005 році поповнився його новими п’єсами, віршами, публіцистичними матеріалами, перекладами. Особливо важливим для вивчення історії літературної Херсонщини видається його творче листування, яке розкриває нові сторони громадського та культурного життя нашого регіону, зв’язки херсонської інтелігенції зі світом. Здобуття Україною незалежності відобразилося у пожвавленні стосунків між українською діаспорою в усьому світі й саме у цей період відбувалося активне листування М.І.Братана з нашим земляком з Канади Яром Славутичем, українськими культурно-освітніми центрами у США та Австралії. Проблематика цього листування надзвичайно актуальна для сьогодення. У ньому йде мова як про труднощі збереження української мови і культури серед молоді за кордоном, так і про перспективи розвитку національної культури у пострадянській Україні. 
       До колекції «Журналісти і письменники Херсонщини» у 2003 році вперше надійшли документи Миколи Олександровича Василенка, поета, члена Національної Спілки письменників України, колишнього політв’язня сталінських таборів (1949-1955 рр.). Серед них – списки віршів, передані до державного архіву області, які були створені у таборі та потай читалися серед його друзів-однодумців (сама за себе говорить назва поетичного збірника – “Із захалявного нотатника”), листи від колег, рецензії на його твори тощо. Цей фонд представляє значний інтерес для дослідників, оскільки містить нову інформацію для вивчення проблем українського відродження у літературі Херсонщини.
         Літературне та мистецьке життя Херсонщини у 60-70-х рр. ХХ ст. відображене у документах Алли Яківни Сич, яка довгий час працювала на посаді завідувача відділу культури, шкіл і вузів газети «Наддніпрянська правда». Лібералізація суспільного життя у період «хрущовської відлиги», тенденційність і диктат цензури «брежнєвських» часів, наклали відбиток на творчість цієї херсонської журналістки. Вона передала до держархіву області своє листування з професором, д.і.н. Михайлом Йосиповичем Давидовим, під час його перебування у Москві, де він працював над монографією “Борьба за хлеб”, радянською розвідницею Марією Олександрівною Фортус, представниками радянської та зарубіжної творчої еліти. У процесі своєї журналістської діяльності вона зібрала цікаві матеріали, які розкривають нові факти творчої біографії Г.В.Курнакова: його автобіографію, написану художником власноруч, інтерв’ю з ним, його фотографії. Серед образотворчих матеріалів також знаходяться фотографії А.Я.Сич з у групах з О.Т.Гончаром, М.О.Фортус та ін.
       До фонду «Громадські діячі Херсонщини» вперше надійшли документи Віктора Олександровича Лебедя, які містять інформацію про хід обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», вибори народних депутатів усіх рівнів, відзначення пам’ятних дат і державних свят, впровадження державного протоколу та церемоніалу. Ці сфери політичного та громадського життя області практично не відтворені в інших фондах державного архіву.
       Регулярно надходять нові документи про історію Херсонщини від краєзнавця, колекціонера, фотохудожника. Сергія Вікторовича Макарова. Так, і цього року до фонду «Фотодокументи Макарова В.С.» надійшли матеріали про його громадську діяльність, а також фотодокументи з історії нашого міста. Добірка фотографій презентує обличчя Херсона на перехресті минулого і майбутнього. Так, серед фотографій – зображення кінотеатру ім. Павлика Морозова (1961 рік), на місті якого зараз відбудовано католицький костьол, пам’ятника Суворову у його звичному для багатьох поколінь затишному скверику по вул. Суворовській (1954 рік), пам’ятника К.Марксу (1987 рік), якого нині змінив князь Г.Потьомкін, у свою чергу, повернувшись на свій пост по прийняттю багатьох років, а також інші оригінальні старовинні фотографії, кожна з яких – певний етап життя нашого міста і краю.
      


Фонд родини Фальц-Фейнів (Р-4097)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цар Микола ІІ під час відвідин «Асканії-Нова» (перший ліворуч), зліва направо – Ф.Фальц-Фейн, таврійський губернатор Лавріновський, флігель-ад'ютант, граф О.І.Воронцов-Дашков, дворовий комендант В.Н.Воєйков, флігель-ад'ютант А.А.Дрентельн, В.Фальц-Фейн, міністр землеробства А.В.Кривошеїн.
 29 квітня 1914 р. (за старим стилем)

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубробізони на пасовищі в  Асканії-Новій. Фото поч. ХХ ст. Оригінал
Фонд родини Фальц-Фейнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софія Фальц-Фейн (1835, Катеринослав –1919, Хорли), глава родини Фальц-Фейнів, засновниця порту Хорли Фото на паспарту  Д.І.Пудічева. [ ХІХ ст. ]. Оригінал

 

 

 

 


Фрагмент фірмового бланка
 Фрідріха Фальц-Фейна.1904 р.

 

 

Пристань та басейн для розведення устриць у порту Хорли. Фото на паспарту Д.І.Пудічева. [к. ХІХ ст.]. Оригінали

 

 

Підпис Фридріха Фальц-Фейна. 1904 р.


Фонд родини Фальц-Фейнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весільна фотографія Ольги Фальц-Фейн     Лист барона Е.О.Фальц-Фейна до держархіву
та Лева Скадовського. 1912 р. Оригінал       області. 2005 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В.А.Ющенко, голова Національного банку України, та Е.О.Фальц-Фейн у «Асканії-Нова» під час урочистостей, присвячених 100-річчю утворення  заповідника. Фото 1997 р.


Фонд Горностаєва Євгена Вікентійовича (Р-4095)
Фрагмент рукопису Є.В.Горностаєва
«Дважды рожденный храм» [1996 р.]
(оп. 1 спр. 45, арк. 1)

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Горностаєв Євген Вікентійович
 (1914-2004). 09 грудня 1947 р.

 

 

 

 

 

 


Поштова листівка із зображенням Херсонської прогімназії (нині школа № 10, на розі вул. 21 Січня і Комсомольської) та Миколаївського притулку (нині навчальний корпус Херсонського аграрного університету,  вул. Садова)
Початок ХХ ст. Оригінал
Херсонський театр, зруйнований у 1944 р.
Фото міжвоєнного періоду. Оригінал
Поштова листівка із зображенням
вулиці Комунарів у Херсоні. 50-ті рр. ХХ ст. Оригінал


Документи Василенка Миколи Олександровича
(Ф.Р-3378 оп. 25)

Рукопис вірша М.О.Василенка «Подругам». Поч. 1950-х рр.
(спр. 23, арк. 25)

 

Особистий табірний номер М.О.Василенка (спр. 44, арк. 16)
                       

Портрет М.О.Василенка олівцем. 1954 р.
(спр. 64, арк.7)
       

 

 


Документи Ємельянова Михайла Андрійовича 
(Ф.Р-4009, оп. 13)

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Ємельянов (в центрі), завідуючий архіву Херсонського обкому КПУ  із членами болгарської делегації на сходах партархівіу (нині будинок держархіву Херсонської області). 1978 р.
Запрошення на ювілейний вечір поета                   (спр. 49 , арк. 6)
М.І.Братана 1985 р. (Із нових надходжень)                  


Документи Алли Яківни Сич 
(Ф.Р-3378, оп. 26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колектив газети «Наддніпрянської правди» разом з Марією Олександрівною Фортус (у першому ряду – третя зліва). Фото А.Альперта. 1967 р. (спр. 22, арк. 6)

Фрагмент автобіографі Георгія Васильовича Курнакова. 1970-х рр. (спр. 19, арк. 2)


Документи Віктора Олександровича Лебедя
(Ф.Р-4015, оп. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Запрошення, програми, пам’ятні знаки з нагоди відзначення ювілейних дат в історії Херсонщини. 2001-2004 рр. (спр. 6, 7, 9).

Фотодокументи Макарова Сергія Вікторовича (Ф.Р-4045)

 

 

 

 

 

 

 


Святодухівська (Привозна) церква. Вид із дзвіниці, яка тепер не існує. Знімок придбаний В.С.Макаровим у нащадків відомого херсонського священика Л.Гошкевича Фото 1946 р. Оригінал (Із нових надходжень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Свідоцтво Макарову С.В. про призначення стипендії від міського голови Херсона В.Сальдо. 2004р. (Із нових надходжень)

1 Назва Катеринослава у 1797-1802 рр.
2  Через певний час прізвище Скодовських змінилось на Скадовських
3  З 1898 р. – голова Херсонської губернської вченої архівної комісії
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

 

 

 


АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ ---------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------- АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ


----------------------------------------------------------------------- АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

 

 

АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ -----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- АРХІВНА СПРАВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ  ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

------------------------------------------------------------------------------------------ ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

 

 

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ  ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

 

 


ЕКСКЛЮЗИВ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЕКСКЛЮЗИВ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ 

 

 


ЕКСКЛЮЗИВ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЕКСКЛЮЗИВ

 

 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ 

 

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА -----------------------------------------------------------------------------------------

 

112

 

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА  ---------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНА СКАРБНИЦЯ ----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- ДОКУМЕНТАЛЬНА СКАРБНИЦЯ

---------------------------------------------------------------------------------- ДОКУМЕНТАЛЬНА СКАРБНИЦЯ

 
 

Родина Гошкевичів у документах і пам’яті Херсонський хронограф