Бібліотечка архіву
Олена Стукалова

начальник відділу інформації та

використання документів державного архіву Херсонської області

Серія «Бібліотечка архіву» / Керівник проекту А.Карпова.. Херсон, Державний архів Херсонської області: 7 випусків. —2000-2005.

Орлова 3., Шинкаренко О.З історії благодійництва на Херсонщині / 2000. - Bun. 1. -24с.

"Да святиться ім 'я Твоє... ": Огляд документів і матеріалів з історії християнства на Херсонщині / У поряд.: В.Баранюк, Д.Бєлий, З.Орлова, О. Стукалова. 2001. - Bun. 2. - 44 с.

Архів і людина: Тематико-експозиційний план виставки / У поряд.: В.Баранюк, О.Марущак, З.Орлова, О.Стукалова, О.Шинкаренко. 2002. -Bun. 3. - 42 с.

Казимирчак-ГІолонсъка О.I., Г.В.Курников. 3 історії листування / Упоряд. З.Орлова, О.Марущак (відпов. за вип.). 2002. - Bun, 4. - 25 с.

З історії голодомору на Херсонщині у 1932-1933 pp. Добірка документів / Уклад.: В.Баранюк, О. Марущак, О.Стукалова, О.Шинкаренко. 2003. -Віт. 5. — 43 с.

Східна (Кримська) війна 1853-1855 pp. і Херсонщина: Тематична добірка документів / Упоряд.: В.Баранюк, Л.Виноградова (керівник), А.Карпова, З.Орлова, О.Шинкаренко; О.Марущак (відпов. за вип.). 2004. - Вип. 6. - 71 с.

У полум'ї війни 1941-1945 pp.: Збірка статей та матеріалів / Упоряд.: Л.Виноградова, А.Карпова, Ю.Коник, Н.Кузовова, Л.Митницька, О.Марущак (відповід. за вип.). 2005. - Вип. 7. - 62 с.

Метою створення серії було прагнення зробити більш доступними та популярними різноманітні роботи архівістів, що виконувались протягом року. Випуски здійснюються невеликими тиражами, технічними засобами архіву та розповсюджуються серед архівних установ області, бібліотек, музеїв, навчальних закладів міста. Відкрилась «Бібліотечка архіву» роботою досвідчених херсонських архівістів З.С.Орлової та О.І.Шинкаренка «З історії благодійництва на Херсонщині», тема досліджувалась за архівними документами, друкованими виданнями XIX ст. та першої

БІБЛІОТЕКА АРХІВУ

третини XX ст. Вперше був задіяний великий пласт джерел, що розповідали про благодійність відомих людей краю: дворян, купецтва, релігійних та громадських діячів, висвітлено чимало нових цікавих фактів з історії Херсонщини.

Особливої уваги варта добірка документів «З історії голодомору на

Херсонщині у 1932-1933рр.», до якої увійшло близько 50 архівних документів, спогади людей, що пережили ті страшні для українського народу часи, ілюстрації з фондів архіву. Представлені інструкції, директиви партійних та радянських органів щодо жорсткого виконання планів хлібо-, м'ясо- та інших заготівель, відомості про відправлення на експорт влітку 1932 р. сотень тонн зерна і, поряд з цим, свідоцтва про смерть у 1933 році, виписані сільрадами, в яких чітко читається: «від голоду», «від виснаження», спецповідомлення про стан безпритульних дітей у м.Генічеську, де вказано, що голодуючі селяни привозять дітей до міста та залишають на вулицях в надії, що у дитячому притулку вони врятуються від голодної смерті. Але там також голод, антисанітарія, інфекційні хвороби - діти гинуть щоденно.

Наведені також таємні зведення райкомів КП(б)У по сільрадах про кількість пухлих, слабих, померлих від голоду колгоспників та одноосібників. Добірка отримала схвальні відгуки керівництва Державного комітету архівів України, науковців-істориків міста за публікацію яскравих, вражаючих своєю трагічністю свідчень злочинів сталінської політики в Україні.

Спеціально виявлені документи увійшли до ще однієї тематичної добірки «Східна (Кримська) війна 1853-1855 pp. і Херсонщина». У книзі подано тексти 38 документів та копії кількох з них, наприклад: список шкіперів та матросів Чорноморського флоту,захоплених у полон англійцями у 1854р., листування Новоросійського і Бесарабського генерал-губернатора з Херсонським цивільним губернатором про пожертви жителів губернії для діючої армії; білет на одержання пенсії донькою солдата, що загинув на цій війні.

Дуже цікавим своєрідним виданням серії є добірка документів «Е.И.Казимирчак-Полонская, Г.В.Курнаков. Из истории переписки», яка була приурочена до 115-річчя з дня народження заслуженого художника України нашого земляка Г.Курнакова та 100-річчя з дня народження талановитого вченого математика-астронома О.Казимирчак-Полонської.

Багаторічне листування цих видатних людей зберігається нині в нашому архіві. До книжки увійшла передмова З.С.Орлової (упорядника), що розповідає про життєвий та творчий шлях О.Казимирчак-Полонської та Г.Курнакова.

Державний архів Херсонської області: Буклет українською, російською та

англійською мовами / Директор архіву

А. В. Карпова; Уклад.: О.Марущак,

О.Стукалова. - Херсон, 2006.'

У буклеті вміщено кольорові зображення та список 16-ти найбільш

цікавих документів державного архіву області XVIII - ХХст., серед яких: грамота Херсонської губернії на дворянство (1837), печатка корабельного майстра М.Спозито (1886), могила англійського філантропа Дж.Говарда на плані передмістя Херсона (1866), слідча справа репресованого фотокореспондента

О.Петражицького (1937), фото будівництва Каховської гідро-електростанції (1953), навчального судна «Товариш» (1968). Описова стаття містить інформацію про зміст і склад документів архіву, характеристику унікальних та особливо цінних фондів і документів, колекцій особового походження, відомості щодо форм діяльності архіву в сфері комплектування, збереження та використання архівних документів. Подано також адресу архіву, часи роботи, контактні телефони, факс, електронну адресу.

Південний архів: Збірник наукових праць. (Історичні науки): Херсонський державний університет. Державний архів Херсонської області, — Херсон, 2001. - Bun. VI. - 142 е.; 2002. - Bun. IX. - 156 е.; 2003. -Випуск XII. - 260 с.

Видано три спеціальні архівні випуски, які були присвячені 80- річчю

державного архіву (2001), 85-річчю Херсонського державного університету (2002), 225 -річчю м. Херсона (2003). До збірників увійшли дослідження, огляди фондів, тематичні добірки документів, нариси херсонських архівістів різноманітної, переважно краєзнавчої тематики: з історії заселення краю, розподілу колишніх земель війська Запорізького, будівництва міста, фортеці, порту, розвитку промисловості, народної освіти тощо, публікації документів з фондів особового походження, а також статті з розвитку архівної справи на Херсонщині, досвіду викладання архівознавства, організації архівної практики студентів та розгортання співпраці історичного факультету університету із державним архівом Херсонської області.

Бєлий Д. З історії просвітницького руху на Херсонщині. 1917-1920: Історичний нарис / Державний архів Херсонської області, Науково-редакційна група книги

«Реабілітовані історією». — Херсон, 2002. - 76 с.

У книзі вперше відтворено панорамну картину історії українського просвітницького руху на Херсонщині в роки національних змагань. Наведено чимало цитат та повних публікацій у періодичній пресі 1917-1918 років діячів української революції, текстів та фрагментів документів. У своїй роботі автор використав великий обсяг раніше не публікованих архівних джерел. У виданні подано хроніку українського національного руху на Херсонщині, список документів, що експонувались на виставці, яка була присвячена 130-ій річниці товариства «Просвіта», список використаних джерел.

Історія «Просвіти» Херсонщини / Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т.Шевченка -Херсонська обласна організація, Державний архів Херсонської області. - Київ/ Херсон, 2002. Т. 1 - 132 с.

У виданні вміщено нариси з історії товариства «Просвіта» на Херсонщині. Подається хроніка діяльності херсонської української громади від її започаткування. Розповідається про створення першої легальної масової української культурно-иросвітницької та політичної організації «Українська хата». Вміщено статут цієї організації. Подано відомості: про громадського діяча, першого голову Херсонського товариства «Просвіта» І.М.Челюка, творчість і просвітницьку діяльність письменника Д.Марковича та інших видатних просвітян Херсонщини.

Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Херсонська область. /Голов, ред. кол. Тронько П. (голова), Реєнт О. (заст. голови), Данилюк Ю. (заст. голови) та ін.; обл. ред. кол. Бабич А. (голова), Карпова А. (заст. голови), ВірличА. (секретар) та ін.; редактор-упорядник ВірличА. - Херсон: ВАТ «Видавництво «Наддніпрянська правда», 2005. -944 с.

Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» готується і виходить у світ згідно з постановою Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 p. № 2256-ХІІ та постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 р. №530.

Обласний том «Реабілітовані історією» містить поіменні списки репресованих по районах області, нариси херсонських журналістів, науковців, працівників архіву, людей з активною громадською позицією про долі наших земляків, що стали жертвами політичних репресій в часи тоталітаризму. Подано передмову редактора-упорядника

A.Вірлича, ґрунтовну історичну довідку доктора історичних наук, професора

B.Сусорова, ілюстрації з фондів держархіву області.

Піддубняк В. Жниво молоха: Голод 1932-1933 pp. на Херсонщині: документи, спогади, факти, творчість / У поряд.: В. Піддубняк. - Херсон: ВАТ «ХМД», 2006. -172 с.

До книги увійшли документи державного архіву Херсонської області 1930-х років, спогади свідків, що пережили голодомор, народна творчість - думи, приказки, частівки, а також нариси херсонських журналістів, вірші та

пісні наших земляків - М.Братана, М.Василенка, В.Піддубняка, А.Кичинського.

Подано список пам'ятних знаків жертвам голодомору в Херсонській області, словничок голодомору, бібліографію.

У держархіві області створені та використовуються електронні бази даних:

- Вигнані до Німеччини (тематична), 40160 записів - інформаційно-пошукова база, призначена для прискорення виконання довідок про радянських громадян, вигнаних на примусові роботи до Німеччини в період Другої світової війни. Містить списки вигнаних та репатрійованих осіб з фондів виконкомів рад різних рівнів, Херсонської обласної, міської, районних надзвичайних комісій з розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників;

- Репресовані (тематична), 2315 записів -інформаційно-пошукова база, призначена для швидкого пошуку відомостей про осіб - жертв

політичних репресій 1920-1950 pp. Містить біографічні дані, дату та зміст ухвали трійки УНКВС або суду, номер статті звинувачення, дату реабілітації, а також пошукові дані справи про репресії;

- Електронний фондовий каталог -облікова база даних, яка містить відомості про усі наявні, втрачені, об'єднані та передані фонди держархіву області і є частиною всеукраїнського електронного фондового каталогу «Архівні фонди України»;

- Джерела комплектування НАФ -облікова база даних, містить інформацію про документи НАФ, які зберігаються в установах-джерелах комплектування держаріхву області;

- Адміністративно-територіальний поділ Херсонщини, - довідник. Вказані всі зміни адміністративно-територіального підпорядкування населених пунктів області з 1900 року. Призначення - швидке отримання довідкової інформації.

БІБЛІОГРАФІЯ

статей працівників державного архіву Херсонської області у місцевій періодиці

2001

БАРАНЮК В.О. З ІСТОРІЇ ЩОДО РОЗДАЧІ ЗЕМЕЛЬ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНЩИНИ В КІНЦІ XVIII СТ. / БАРАНЮК ВО., СТУКАЛОВА О.І. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ -ХЕРСОН, 2001,-Вип. 6.-С. 16-19.

БАРАНЮК В.О ДО ПИТАННЯ УКРАЇНІЗАЦІЇ В М. ХЕРСОНІ У 1923-1932 PP. / БАРАНЮК В.О. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. -БАРАНЮК В.О. 3 ІСТОРІЇ ЩОДО РОЗДАЧІ ЗЕМЕЛЬ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО НА ТЕРИТОРІЇ ХЕРСОНЩИНИ В КІНЦІ XVIII СТ. / БАРАНЮК В.О., СТУКАЛОВА О.І. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ НАУК ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. - Вип. 6. - С. 42-47.

БАРАНЮК В.О. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ / БАРАНЮК В.О. //ПОЛЕ.-2001.- 16 ЧЕРВ

БЄЛИЙ Д.В. КУЛЬТУРНЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИГГЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ КОЛОНІЙ ХЕРСОНСЬКОГО ПОВІТУ НА ЗЛАМІ ДОБИ (1919-1922): (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖ. АРХ. ХЕРСОН. ОБЛ. ) / БЄЛИЙ Д.В. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ. ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. - Вип 6. -С. 26-37.

БЄЛИЙ Д.В. КОЗАЦЬКИЙ ФЛОТ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1735-1739 P.P. / БЄЛИЙ Д.В // ХЕРСОН.ВІСН.-2001 - 2 СЕРП - С.15.

БЄЛИЙ Д.В. 3 ІСТОРІЇ ЄВАНГЕЛІЗАЦІЇ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ / БЄЛИЙ Д.В. // ХРИСТИЯНСЬКА ГАЗЕТА. - 2001. -16 БЕРЕЗ.

БЄЛИЙ Д.В. ТИХЕ ПОЛЕ. ДО 75-РІЧЧЯ З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРШОГО В УКРАЇНІ ЄВРЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РАЙОНУ З ЦЕНТРОМ У ВЕЛИКІЙ СЕЙДЕМИНУСІ / БЄЛИЙ Д.В. //ДЖЕРЕЛО. -2001.- 10 КВІТ.

БЄЛИЙ Д.В. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО СУДУ В ОБЛАСТІ / БЄЛИЙ Д.В. // НОВИЙ ДЕНЬ. - 2001. - 1 ЧЕРВ.

БЄЛИЙ Д.В. ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ КРАЮ [ПЮ ЗАСНУВАННЯ М.ХЕРСОНА] / БЄЛИЙ Д.В. // ХЕРСОНСЬКИЙ ВІСНИК. -2001- 15 ЧЕРВ.

БЄЛИЙ Д.В. О РОСС, ТАКОВ ТВОЙ ОБРАЗ СЛАВЫ. З ІСТОРІЇ НАЗВИ ХЕРСОНУ ДО ДНЯ МІСТА / БЄЛИЙ Д.В. // ХРИСТОС ЕСТЬ ОТВЕТ. - 2001. - 16 ЧЕРВ.

БЄЛИЙ Д.В. ЮЖНАЯ ПАЛЬМИРА ИЗ ИСТОРИИ ХЕРСОНА ХУШ СТ. / БЄЛИЙ Д.В. // ХЕРСОН-ОН-ЛАЙН-ІНТЕРНЕТВИДЕНИЕ. - 2001. - 18 ЧЕРВ.

БЄЛИЙ Д.В. УЧАСТЬ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОГО ФЛОТУ / БЄЛИЙ Д.В. // ХЕРСОН. ВІСНИК.-2001.-3 СЕРП.

БЄЛИЙ Д.В. ІСТОРИЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ. СТОРІЧЧЯ КУПЦІВ ТА ЧИНОВНИКІВ. [З ІСТОРІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХЕРСОНУ XIX СТ.] / БЄЛИЙ Д.В. // ПРОВИНЦИЯ - 2001. -26 ЛИП.

БОРОВИК В.О. ЛЮДИНА - ЛЕГЕНДА: ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖ. ДВІЧІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ О Ф.ФЕДОРОВА / БОРОВИК В.О. // ПОЛЕ. - 2001. - 6 КВІТ

БОРОВИК ВФ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЧНОЇ ДАВНИНИ. 3 ІСТОРІЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ КРАЮ / БОРОВИК В.Ф. // УЧИТЕЛЬ. - 2001. - 4 ЖОВТ.

БОРОВИК В.Ф. БЕЗУСЛОВНО ВОСПРЕЩАЕТСЯ... 3 ПРАВИЛ ДЛЯ УЧЕНИЦЬ ЖІНОЧИХ ГІМНАЗІЙ / БОРОВИК В.Ф.// УЧИТЕЛЬ. - 2001 -М ЖОВТ.

КАРПОВА А.В. 3 ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА ХЕРСОНЩИНІ / КАРПОВА А.В. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. - Вип. 6.-С. 5-13.

КАРПОВА А.В. ГЕРОЇЧНИЙ СЕРПЕНЬ 1941-ГО: ДО 60-РІЧЧЯ ОБОРОНИ ХЕРСОНА ВІД НІМ.-ФАШИСТ ЗАГАРБНИКІВ: [ПРО УЧАСТЬ МОРЖІВ ДУНАЙСЬКОЇ ВОЄННОЇ ФЛОТИЛІЇ У ЦІЙ ПОДІЇ] / КАРПОВА А.В. // ПОЛЕ. -2001.-З СЕРП.-С.З.

КАРПОВА А.В. ДУНАЙСЬКА ФЛОТИЛІЯ В ОБОРОНІ МІСТА. ДО ДНЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ / КАРПОВА А.В. // ПОЛЕ. - 2001 - 20 ЛИП

КАРПОВА А.В. ЖИВА СКАРБНИЦЯ ПАМ'ЯТІ ТВОРИТЬСЯ НА ХЕРСОНЩИНІ ОСЬ УЖЕ 80 ЛІТ / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА. - 2001. - 24 ГРУД.

КАРПОВА А.В ДО ДНЯ АРХІВІСТА ТА 80-ЛІТТЯ ДЕРЖАРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / КАРПОВА А В. // ПОЛЕ.-2001.-29 ГРУД

МАРУЩАК 0.0. ЛИСТИ З ОСОБИСТОГО АРХІВУ Б.ЛАВРЕНЬОВА, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПРИ ВИВЧЕННІ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА (ХЕРСОНСЬКИЙ ПЕРІОД) / МАРУЩАК О.О. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. - Вип. 6. - С. 47-52.

МАРУЩАК О.О.ДНІПРОВА ЧАЙКА: Я ВІРУЮ В КРАСУ. ..: [ПРО ЗВ'ЯЗОК УКР. ПИСЬМ. 3 М. ХЕРСОНОМ] / МАРУЩАК 0.0. // КОВЧЕГ. - 2001. - 13 КВІТ.

МАРУЩАК О.О. БОРИС ГРІНЧЕНКО ЯК СВІТОЧ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: [ПРО ЗВ'ЯЗОК УКР. ПИСЬМ. З М. ХЕРСОНОМ] / МАРУЩАК О.О. // КОВЧЕГ. - 2001. -27 ГРУД.

НАЗАРОВА A.M. З ІСТОРІЇ КОЛОНІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕЕМІГРАНТІВ НА ХЕРСОНЩИНІ 1923-1928 ЮКИ / НАЗАРОВА A.M. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ.НАУКИ: ЗБ.НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2001. - Вип. 6. -С. 38-41

ШИНКАРЕНКО О.І. КАРТИ І ПЛАНИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: (НА ПРИКЛАДІ ПЕРШИХ HIM. КОЛОНІЇ) / ШИНКАРЕНКО О.І. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ -

ХЕРСОН, 2001.-Вип. 6.-С. 19-25.

БАРАНЮК В.О. "З ЛЮБОВ'Ю ДО КРАЮ І НАРОДУ": (ПРО І.М.ЧЕЛЮКА - ВІДОМОГО ГРОМАД. ДІЯЧА, ПЕРШОГО ГОЛОВУ ХЕРСОН. Т-ВА "ПРОСВІТА") / БАРАНЮК В.О. // ІСТОРІЯ "ПРОСВІТИ" ХЕРСОНЩИНИ - К.; ХЕРСОН, 2002. - Т. 1.-С. 63-66.

БЄЛИЙ Д В. БАЖАЮЧИ ПОПРАЦЮВАТИ НА НИВІ НАРОДНІЙ. ..: (КІЛЬКА ЕПІЗОДІВ З ЖИТТЯ С. ШУЛЬГИНА): [ПЮ ЛЕКТОРСЬКУ ДІЯЛЬН ВІДОМОГО ЛІКАРЯ В ХЕРСОН. ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ СЕМІНАРІЇ] / БЄЛИЙ Д.В. // ІСТОРІЯ "ПРОСВІТИ" ХЕРСОНЩИНИ - К.; ХЕРСОН, 2002. - Т. 1. -С. 97-98.

КАРПОВА А.В. 13 БЕРЕЗНЯ - ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ ХЕРСОНА ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ: [ПЮ ПОДІЇ 1944 Р.] / КАРПОВА А В // НАДДНІПРЯН.ПРАВДА. -2002,- 13 БЕРЕЗ.

КАРПОВА А.В. ХОЛОДНА ВЕСНА 44-ГО: [В М. ХЕРСОНІ] / КАРПОВА А.В. // ПОЛЕ. - 2002. - 14 БЕРЕЗ.

КАРПОВА А.В. ІСТОРІЯ - РІДНА МАТИ НАРОДУ: 24 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВНИХ УСТАНОВ / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН. ПРАВДА. - 2002. - 20 ГРУД

2002

МАРУЩАК О.О. ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ ХЕРСОНЩИНИ ТА ОДЕЩИНИ / МАРУЩАК О.О. // СТЕП: ЛІТ. - ХУДОЖ. АЛЬМ. ТВОРЧ. СПІЛОК ХЕРСОНЩИНИ, 2002. - N 11. - С. 32-36.

СТУКАЛОВА О.І. СВЯТО-ГРИГОРПВСЬКОМУ (БІЗЮКОВОМУ) МОНАСТИРЮ - 220 РОКІВ: [ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. (С-ЩЕ ЧЕРВОНИЙ МАЯК БЕРИСЛАВ. Р-НУ)] / СТУКАЛОВА О.І., СТЕЦЕНКО Є. // НОВИЙ ДЕНЬ. - 2002. - 20 ЧЕРВ. -С.17.

ШИНКАРЕНКО О.І. ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ. ДО 70-РІЧЧЯ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ: [В Т.Ч. В ХЕРСОН. ОБЛ. ] / ШИНКАРЕНКО О.І. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ: ЗБ. НАУК. ПРАЦЬ - ХЕРСОН, 2002. - Вип. 9. - С. 65-69.

ШИНКАРЕНКО О.І. ВИЗНАЧНІ ОСОБИ В РОЗБУДОВІ М.ХЕРСОНА / ШИНКАРЕНКО О.І. // НОВИЙ ДЕНЬ -2002.-ЛЮТ.

БАРАНЮК В.О. ГОЛОДОМОР НА ХЕРСОНЩИНІ. [У 1932-1933 Р.Р ] / БАРАНЮК В О // ВІСН ОЛЕШШЯ. - 2003. - 25 СІЧ.; ЕФІР. - 2002. - 21 ЛИСТОП. - С. 14.

БАРАНЮК В.О."3 ЛЮБОВ'Ю ДО КРАЮ І НАРОДУ": [ПЮ І.М.ЧЕЛЮКА - ВІДОМОГО ГРОМАД. ДІЯЧА, ПЕРШОГО ГОЛОВУ ХЕРСОН. ТОВ-ВА "ПРОСВІТА"] / БАРАНЮК В.О. // МАРТИЮЛОГ ХЕРСОНЦІВ, РОЗСТРІЛЯНИХ У РОКИ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ. - ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2003. - С 16-19.

БАРАНЮК В.О. 22 СІЧНЯ - ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ / БАРАНЮК В.О. // ТАВРІЙСЬКИЙ КРАЙ - 2003 - 23 СІЧ.

БЄЛИЙ Д В. БАЖАЮЧИ ПОПРАЦЮВАТИ НА НИВІ НАРОДНІЙ. ... (КІЛЬКА ЕПІЗОДІВ З ЖИТТЯ СЕРПЯ ШУЛЬЖИНА) / БЄЛИЙ Д.В, // МАРТИРОЛОГ ХЕРСОНЦІВ, РОЗСТРІЛЯНИХ У РОКИ СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ -ХЕРСОН: АЙЛАНТ, 2003. - С. 20-21.

2003

ВИНОГРАДОВА Л.В З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ МІСТА ХЕРСОНА XIX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ (ХРОНІКА) / ВИНОГРАДОВА Л.В., ШИНКАРЕНКО О.І. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ НАУКИ. - ХЕРСОН, 2003. -Вип. 12.-С. 60-65.

КАРПОВА А.В. ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ: (СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ. АРХІВНІ ФОНДИ. ПЕРСОНАЛІ!) / КАРПОВА А.В. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ. - ХЕРСОН, 2003. - Вип. 12. -С. 142-146.

КАРПОВА А.В. 75 РОКІВ З ІМ'ЯМ "НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА"/ КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН.ПРАВДА. - 2003. - 28 ЛЮТ.

КАРПОВА А.В. ЇЇ ОБШИРИ БУЛИ ЗНАЧНІ... ХЕРСОН. ГУБЕРНІЇ - 200 / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН.ПРАВДА. - 2003. - 6 ЧЕРВ.; ТРУДОВА СЛАВА. -2003. - 23 СЕРП.

КУЗЬМЕНКО Т А. ДОКУМЕНТАЛЬНА СКАРБНИЦЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ФОНДИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ / КУЗЬМЕНКО ТА. , ГОРД1ЙЧУК Г.М. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ. - ХЕРСОН, 2003. - Вип. 12. -С. 212-215.

МАРУЩАК 0.0. ПРАЩ ГЛАСНОГО ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ П.Я.БЄЛЯКОВА В АРХІВНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ / МАРУЩАК О.О. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ. - ХЕРСОН, 2003. - Вип. 12. - С. 28-41.

МАРУЩАК О.О "НІМЦІ ХЕРСОНЩИНИ": ["АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК СПРАВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1919-1930)". ПРО ПРЕЗЕНТАЦІЮ НОВОЇ КН. У ОБЛ. АРХІВІ] / МАРУЩАК 0.0 // НАДДНІПРЯН.ПРАВДА. - 2003. - 14 ТРАВ.

НАЗАРОВА A.M. "МЕСТО СИЕ ПОВЕЛЕВАЕМ НАИМЕНОВАТЬ ХЕРСОНОМ": (ДОБІРКА УНІКАЛЬНИХ ДОК. ДЕРЖАРХІВУ ХЕРСОН. ОБЛ.) / НАЗАРОВА A.M., СТУКАЛОВА O.I. // ПІВДЕННИЙ АРХІВ: ІСТ. НАУКИ. -ХЕРСОН, 2003. - Вип. 12. - С. 6-16.

ШИНКАРЕНКО О.І. СЛУГА ВІТЧИЗНИ: [ПРО ВИДАТНОГО ІСТОРИКА М.М.АРКАСА] / ШИНКАРЕНКО O.I. // ТАВР.КРАЙ. - 2003. - 6 ЛЮТ.

ШИНКАРЕНКО О.І. СПРАВЖНІЙ УКРАЇНЕЦЬ -МИКОЛА АРКАС: ДО 200-РІЧЧЯ ХЕРСОН. ГУБЕРНІЇ: [ПЮ ВИДАТНОГО ІСТОРИКА] / ШИНКАРЕНКО О.І. // НАДДНІПРЯН.ПРАВДА - 2003. - 26 БЕРЕЗ.

ШИНКАРЕНКО О.І. З ІСТОРІЇ ПЕРЕПИСУ НА ХЕРСОНЩИНІ / ШИНКАРЕНКО О.І. II НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА.-2003.-СІЧ.

БАРАНЮК В О. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ ПО ОБЛІКУ ЗЛОЧИНІВ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ / БАРАНЮК В.О. // ДЖЕРЕЛА. - 2004. - 24 ГРУД.

БЄЛИЙ Д.В. ВЗЯТТЯ ОЛЕШОК У СІЧНІ 1919 РОКУ: НЕВІДОМИЙ ЕПІЗОД ГРОМАД. ВІЙНИ / БЄЛИЙ Д.В. // ВГОРУ. - 2004. - 22 ЯНВ. (N 4). - С.6.

ВИНОГРАДОВА Л.В. ГОВОРЯТЬ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ / ВИНОГРАДОВА Л.В. // ДЖЕРЕЛА. - 2004. -24 ГРУД.

КАРПОВА А.В. ПЕРШИЙ ПОВОЄННИЙ РІК: ДО 60-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ОБЛАСТІ / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН. ПРАВДА. - 2004. - 17 БЕРЕЗ.

КАРПОВА А.В. КРИМСЬКА ВІЙНА В ІСТОРІЇ ХЕРСОНЩИНИ / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН. ПРАВДА- -2004.-9 ЧЕРВ.

КАРПОВА А.В. УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ / КАРПОВА А.В. // ДЖЕРЕЛА. - 2004 - 24 ЧЕРВ.

2004

КУЗОВОВА Н.М. ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ФОНДАХ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ / КУЗОВОВА Н.М. // ДЖЕРЕЛА. - 2004. - 24 ГРУД.

МАРУЩАК О.О., ШИНКАРЕНКО О.І. ФЕДОРОВ ОЛЕКСІЙ ФЕДОЮВИЧ - ПЕРШИЙ КЕРІВНИК ОБЛАСТІ / МАРУЩАК О.О., ШИНКАРЕНКО О.І II ГУБЕРНСЬКІ ВІДОМОСТІ. - 2004. - 30 БЕРЕЗ.

СТУКАЛОВА О.І. УНІКАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАРХІВУ ОБЛАСТІ / СТУКАЛОВА О.І. // ГУБЕРНСЬКІ ВІСТІ.-2004,- 14 КВІТ.

СТУКАЛОВА О.І. ЕВАКОГІСПІТАЛЬ № 1959 (1941-1945 PP.) / СТУКАЛОВА О.І. // ДЖЕРЕЛА. - 2004. - 24 ГРУД.

СТУКАЛОВА О.І. ЩО Я ПЕРЕЖИВ ПІД ЧАС ОКУПАЦІЇ (ФРАГМЕНТИ ТВОРІВ ШКОЛЯРІВ) / СТУКАЛОВА О.І. II ДЖЕРЕЛА. - 2004. - 24 ГРУД.

ШИНКАРЕНКО О.І. ОГЛЯД АРХІВНИХ ФОНДІВ ПЕРІОДУ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ ХЕРСОНЩИНИ / ШИНКАРЕНКО О.І. // ДЖЕРЕЛА. - 2004. - 24 ГРУД.

КАРПОВА А.В. ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ / КАРПОВА А.В. , КУЗОВОВА Н.М. // НАДДНІПРЯН. ПРАВДА. - 2005. - 20 КВІТ.-С.З.

КАРПОВА А.В. АРХІВ І ЛЮДИНА: [ПРО ДЕРЖ. АРХІВ ХЕРСОН. ОБЛ.] / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯН. ПРАВДА. - 2005. - 23 ГРУД. - С.1,2.

КАРПОВА А.В. СВЯТО ПЕРЕМОГИ НА ХЕРСОНЩИНІ / КАРПОВА А.В. // НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА. - 2005. - 6 ТРАВ.

2005

МАРУЩАК О.О. ДИВОСВІТ МІНІАТЮРНОГО ДРУКАРСТВА: [ПРО ОДНОЙМЕННУ ВИСТ. В ВІД. РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ХОУНБ ІМ. О.ГОНЧАРА В 1997 P.] / МАРУЩАК 0.0 // ХЕРСОНСКИЙ БИБЛИОФИЛ: АЛЬМ. - ХЕРСОН, 2005. - Вип. 1.-С. 105-109.

СТУКАЛОВА О.І. ГОЛОДОМОР 1932-1933 PP. НА ХЕРСОНЩИНІ / СТУКАЛОВА О.І. // ХЕРСОНСЬКИЙ ВІСНИК. -2005.-26 ЛИСТОП.

Бібліографію підготували: Мокрицька Г.П. -завідуюча відділом краєзнавчої література та бібліографії, Перунова І.В. - зав. сектором відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Гончара

ВИДАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ 1 4Q
 

Колекція карт і планів державного архіву області Хроніка архівного життя