Летопись Причерноморья № 5
Летопись Причерноморья N 5. Археология, история, нумизматика..

Журнал розраховано на саме широке коло читачів: робітників і бізнесменів, студентів і викладачів, істориків і колекціонерів. Любителів літератури і краєзнавства. Автори статей - відомі вчені, історики, музейні працівники, письменники і поети, краєзнавці і колекціонери, а також ті, хто має в своїх архівах маловідомі матеріали та документи.

* * *

Журнал рассчитан на самый широкий круг читателей: рабочих и бизнесменов, студентов и преподавателей, историков и коллекционеров, любителей литературы и краеведения. Авторы статей - известные ученые, историки, музейные работники, писатели и поэты, краеведы и коллекционеры, а также те, кто имеет в своих архивах малоизвестные материалы или документы.

* * *

Главный редактор Пиворович В.Б. Компютерная верстка Акулова Ю.В.

Науково-популярне та літературне видання. Видається українською, російською, англійською мовами. Реєстраційне свідоцтво ХС № 151 від 23.03.99р. Формат 70x100/16 см. Папір офс. Друкофс. Ціна за домовленістю. Віддруковано в МПП «Штрих» м.Херсон, вул.Ілліча, 7. Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати матеріали, що надходять від авторів. Рукописи, малюнки, фотознімки не повертаються. Передрук публікацій журналу — тільки з письмового дозволу редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Всі права захищені. Адреса редакції: 73000, м.Херсон, вул.Леніна, 2, ТБ «Ізумруд», тел. (0552) 22-65-74, д.55-19-02 izumrud@mercury.kherson.ua

 

 Содержание

 

Листает жизнь страницы дней (предисловие)

У камина. - Гумилев Н.С.

 

Литература

Границы детства. - Уваров В.П.  

I.Сапфировый ручей.

II.Отлов зверей для Аскании-Нова.

III.Праздник козлодрания

IV.Ирбис

Пути неисповедимые (стихи). - Топунов Ю.В.

 

История

Херсонский литейный завод. - Сацкий А.Г.

Из вечности звонят колокола. - Кухар-Онышко Н.А. Пиворович В.Б.

Перша консерваторія в Україні. - Скрипинська Т.В.

Торжества 1849 года в Одессе глазами очевидца. - Абросимова С.В.

Портрет на дверях. - Бекетова В.М.

По ком звонит колокол. - Асламов В.Н.  (Памяти Мариуша Заруского)

 

История предприятий, организаций, фирм

Херсонский городской водопровод. - Присяжнюк В.Г.

 

Археология

Мусические искусства в античном Северном Причерноморье - Скржинская М.В.

 

Нумизматика и др.

Новые находки древнейших денежных знаков на острове Березань. - Пиворович В.Б.

Шведская монета, найденная в с.Чабанка. - Кокоржицкая Т.Н.

Медаль «Российское Дворянское Собрание» .

Винтовка Жилле-Труммера. - Ветрук Е.В. (Из истории ручного огнестрельного оружия)
 

Исторический обзор страхового дела (продолжение) Листает жизнь страницы дней (предисловие)