Константы № 11
Константы № 11

Випуск альманаху підготовлений державним архівом Херсонської області при підтримці Регіонального відділення фонду державного майна України по Херсонській області, ООО "Акціонерна компанія "Олімп", Херсонського відділення акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль"

На обкладинці - Ворота в Херсон. Фото. (20-ті роки).

* * *

АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСНОВАНИЙ У 1992 РОЦІ. ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ - В.К.КОРОБОВ. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ХЕРСОНСЬКИМ ОБЛАСНИМ УПРАВЛІННЯМ ПО ПРЕСІ 1 ГРУДНЯ 1994 Р.
РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО: ХС-№58

РЕДАКЦIЯ:

В. К. Коробов - головний редактор

Д. В. Бєлий - редактор випуску

В. Н. Крижановсьїсий - художнiй редактор

Н. В. Старунська - літературний редактор

РЕДАКЦIЙНА РАДА ВИПУСКУ:

A. В. Карпова, - директор державного аркову Херсонської області

B. Д. Сборов, - доктор історичних наук професор, завідуючий кафедрою українознавства Херсонського державного технічного університету

Л. В. Виноградова, - заступник директора державного архіву Херсонської області

О. І. Стукалова, - завідувач відділом державного архіву Херсонської області

В. О. Баранюк, - головний спеціаліст державного архіву Херсонської області

Усі права на матеріали, опубліковані в альманасі "Константи" належать редакції. Публікації не можуть бути передруковані без дозволу редакції та посилання на альманах "Константи". Редакція має право на скорочення матеріалів. Поштова адреса:325039, м.Херсон-39,а/с 68. E-mail: constant@public.kherson.ua Довідки за тел.: (0552)24-23-97. Комп'ютерна верстка та макетування Д.В.Белий, В.К.Коробов. Ідея та оформлення обкладинки В.М.Крижановського

 

Содержание

 

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

Революція і Херсонщина

 

НОВЕ БАЧЕННЯ РЕВОЛЮЦІЇ

Боротьба за державність України на початку XX століття -  B. Д. Сусоров

Жовтень 1917 р. і альтернативи розвитку революції в Україні -  Б.І.Корольов

Становлення Радянської влади на півдні України: маловідомі сторінки.  -  C. В.Сусоров

Німецький ORDNUNG в Україні в 1918 роцi.  -  Б.В.Малиновський

 

ДОКУМЕНТИ СВІДЧАТЬ

Народжені революцією (документи Державного архіву Херсонської області з історії ревкомів)  -  А.В.Карпова, Л.В.Виноградова

Українські культурно-просвітницькі організації Херсона в період УНР -  А.М.Назарова

Сини ображених батьків: з історії повстанського руху на півдні України -  Д.Ю.Мєшков, Д.В.Архірейський

 

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ

Обриси минулого (Закінчення) (підготовка тексту та примітки О.О.Марущак, І.Ю.Калиниченко)  -  Володимир Кедровський

Іван Челюк: до 120-річчя з дня народження.  -  В.О.Баранюк

Репресований письменник -  О.І. Стукалова

Микола Куліш у 1917 - 1920 роках: діяльність, політика, доля.  -  Я.Ю.Голобородько

 

РЕВОЛЮЦІЯ У СПОГАДАХ

Петро Карманський і Херсонщина років національної революції -  Л.Г.Голомб.

У Херсоні (підготовка тексту Л. Г. Голомб, примітки Д. В. Бєлий) -  Петро Карманський

Гамбургський рахунок Віктора Шкловського -  Г.М.Бахматова

Сентиментальное путешествие (підготовка тексту примітки Д.В.Бєлий)  -  Виктор Шкловский

 

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Селянські повстання на півдні України 1919 -1920 рр. Класифікація та чисельність  -  Ю.В.Котляр

Органи міського самоврядування в період революції -  Л.О.Цибуленко

Нехай же не буде між нами раба.. (огляд поетичних публікацій у херсонській періодиці 1917 року)  -  І.В.Немченко

Танкова атака -  А.В.Осипов

Коні маршалів -  А.Е.Вірлич

 

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Провінційний книжковий огляд -  О.Т.Сак

 

ХРОНІКА

День за днем: хроніка подій революції на Херсонщині (1917 - 1920 рр).  -  Д.В.Белий. Революція в малюнках  -  В.Хмель

 

 
 

Исторические документы Революція і Херсонщина