Сини ображених батьків: з історії повстанського руху на півдні України по документам державного архіву Дніпропетровської області
Д. Мешков, Д. Архірейський

Діяльність українського антибільшовицького повстанства 1919 - середини 1920-х pp. і досі залишається маловідомою сторінкою вітчизняної історії. Радянська історіографія цю тему практично ігнорувала, а радянська пропаганда, як могла, створювала в масовій свідомості образ селянина-повстанця, спрощуючи його до рівня карикатурного кримінального злочинця. Внаслідок подібних перекручень повстанство на довгі роки отримало визначення (в тому числі й наукове) «бандитизму», його соціальна база, селянська по суті, була штучно обмежена купкою «куркулів», всіляких анти-радянських «елементів» і «відщепенців», прагнення селян до вільного хліборобства видавалось за бажання подорожче продатись «світовому капіталові» тощо.

Сучасна українська історична наука намагається відокремити зерна від плевлів, зокрема, і в історії повстанського руху першої половини 20-х pp., проте, звичайно, аби перемогти стереотипи свідомості, які стали вже нормою нашого життя, буде потрібно дуже багато часу й енергії. З проблеми повстанства з'являються переважно узагальнюючі праці, орієнтуючи дослідників на подальшу деталізацію теми. Очевидно, більш об'єктивні висновки можна робити тільки при наявності якомога більшого добору фактів.

Аналіз рушійної сили збройного опору потребує, звісно, також окремих ґрунтовних досліджень, але вже тепер можна впевнено стверджувати, що його основу складало переважно селянство з певним домішком сільської інтелігенції та люмпену. Більшовики на практиці не могли часто порозумітися саме з усім селянством, а не з якоюсь окремою його часиною, що спростовувало їх класові теорії ще за життя декого з «класиків». Втім, навіть на рівні теорії селянство ніколи не розглядалося комуністичними ідеологами того часу рівноцінним союзником пролетаріату (читай: партії РКП(б)), а трактувалося, скоріше, як потенційний ворог. З огляду на це більшивикам, щоб зміцнити свою владу в українському селі, необхідно було впливати на весь селянський загал. Що й робилося ними переважно в дусі політики «воєнного комунізму», тобто карально-репресивними методами.

Основою «радянського будівництва» на селі було так зване соціальне розшарування селянської громади, тобто штучний розподіл селянства на «куркулів»-ворогів нової влади і «незаможників». Далі категорії населення визначались, як правило, не економічними, а політичними чинниками: більшовики прагнули показати наявність «класової боротьби» в селі. Під тією ж маркою йшов процес більшовизації місцевих органів влади, при якому воля громадян новими можновладцями фактично не враховувалася. Питанням не життя, а смерті стала для більшовиків також продовольча проблема, яка вирішувалася, головним чином, шляхом вилучення хліба у селян за продрозкладкою.

Практичним виконанням цих та інших урядових акцій на селі займалися різноманітні надзвичайні органи радянської влади: воєнні наради, польові штаби, революційно-надзвичайні трійки, продовольчі загони, комітети незаможних селян, структури ЧК тощо. Непрості стосунки з селом змушували режим покладатись на надзвичайні засоби спілкування.

Серед карально-репресивних методів, що застосовувалися для ствердження радянської влади на селі, можна назвати такі, як заложництво, встановлення відповідальності індивідуальної та за принципом кругової поруки всього населення, майнові і продовольчі конфіскації, примусові мобілізації до армії та на роботи, арешти й ув'язнення, обмеження в правах, виселення і нищення житла, розстріли тощо.

Але будь-які урядові кампанії на селі не мали сенсу, доки існував збройний рух опору. Отже, першочерговим завданням для всіх органів влади визначалось придушення повстанства. Це досягалось ж військовими засобами, так і через вище-зазначений «вплив» на цивільне населення.

З припиненням у листопаді 1920 р. на терені України регулярних військових дій громаданська війна на цьому фактично не скінчилась, бо продовжувало боротьбу селянське повстанство. Американський дослідник Р.Конквест зазначав, що «за своїм розмахом, кількістю жертв і впливом на суспільний розвиток громадянська війна поступалася всеосяжній і загальномасштабній селянській війні 1918-1922 pp., котра тривала навіть довше за першу». В Україні своїм авторитетом відокремлювалися такі отамани, як Махно, Заболотний, Струк, повстанці Холодного Яру, Вирувала вся селянська Україна, тому важко визначити райони найбільшої повстанської активності. Чекісти ж ділили збройний рух опору на пропетлюрівський і анархо-махновський, визнаючи тим самим певні політичні впливи на селянське повстанство.

Як би там не було, а саме селянський рух опору став одною з головних причин заміни «воєнного комунізму» новою економічною політикою. Більшовики задовольнили деякі вимоги хліборобських верств заради збереження в своїх руках політичної влади. НЕП, попередні репресії щодо села і обіцянки селянам на майбутнє у сукупності підірвали масовість повстанського руху. Можна стверджувати, що з 1923 р. боротьбу з режимом продовжували лише так звані кадрові чи професійні повставці.

Одним із найбільш відомих отаманів Катеринославщини і Таврії був Федір Іванов, селянинн з Криворіжжя. У повстанському русі його доля більш-менш чітко простежується із жовтня 1919 року, коли він очолював окремий військовий підрозділ 4-го Кримського корпусу повстанської армії Махна (ПАМ). Є підстави вважати, що, як криворожець, Іванов брав участь у повстанні Григорьева (травень 1919 p.). Влітку 1919 р. багато григор'ївців приедналося до ПАМ, і серед них, напевно, був і Іванов. У 1920 - першій половині 1921 pp. його окреме формування, як територіальний відділ махновських військ, діяло на стику Катеринославської, Миколаївської та Кременчуцької губерній, руйнуючи радянський тил. З повстанцями Іванова співдіяли групи отаманів Павловського, Гладченка, Федоренка та інших.

Літо 1921 р. стало часом справжньої катастрофи для ПАМ. Загинуло багато повстанців і кадрових командирів. Йшло до повної ліквідації основного ядра махновщини. Прибішшо наприкінці липня - на початку серпня загинув і Федір Іванов, але загін очолив його брат Григорій. Івановці були останнім махновським територіальним формуванням, з яким мала контакт рейдуюча група Н.Махна перед відходом за кордон. Деякі івановці разом з «батьком» емігрували в Румунію. Решта ж продовжила боротьбу на батьківщині.

Піком активності івановців стала, як не дивно, друга половина 1921 p., час загального спаду повстанського опору в Україні. Роздратовані таким криворізьким «дивом» власті на рівні Постійної наради по боротьбі з бандитизмом при Раднаркомі республіки неодноразово приймали постанови про негайну ліквідацію «банди» Іванова. Проте всі ці плани незмінно зазнавали фіаско. Спираючись на підтримку місцевого селянства, івановці й не думали складати зброю. Повстанські диверсії чергувались із чекістськими провокаціями, бої - з переслідуваннями, перемоги - з поразками. Чисельність особливого складу загону в цей час коливалась від 45 до 120 бійців. Район бойових операцій визначався трикутником Олександрія-Вознесенськ-Кривий Ріг. Повстанцям допомагало антирадянське підпілля. Військовий прапор формування прикрашав пекучий надпис «Сини ображених батьків».

20 грудня 1921 р. в одному з боїв з червоними карателями загинув Григорій Іванов. У подальшому загін очолювали отамани Гнибіда, Медведев, Яків Чорний, Свищ, але в пам'ять про загиблих братів Іванових повстанці називалися івановцами і надалі. Офіційні радянські документи, до речі, також користувались цією назвою.

Збройна боротьба на Криворіжжі, таким чином, не припинялася впродовж 1922 р. Поступово втрачаючи підтримку селян, яких цікавила не стільки політика, як власне господарство, формування івановців скоротилося до мінімуму, нараховуючи в різні місяці від 8 до 20 бійців. Уникаючи боїв з великими підрозділами карателів, повстанці робили ставку на диверсії, напади на радянські установи, індивідуальний терор. Намагалися підтримувати зв'язки з холодноярськими і таврійськими партизанами. Поступове згасання махновського руху призвело до того, що івановці поступово підпали під вплив української національної ідеології, і це відбивалось на їх діях і анти-радянській агітації. «Петлюрівську забарвленість» загону відзначали й радянські джерела.

Не маючи єдності, доброї організації, надійних і постійних джерел постачання, підготовлених кадрів, спираючись на селянську мінливість, повстанство втрачало надію на остаточну перемогу і було приречене на поразку. Приблизно в лютому 1923 р. органи ДПУ завдали чергового удару по криворізькому підпіллю. Одночасно припинилась і повстанська діяльність івановців. Якась частина місцевих партизанів, певно, приєдналася до своїх товаришів по зброї із загонів отаманів Свища та Павла Чорного Ворона, які продовжували боротьбу з радянським режимом на теренах Таврії.

Добірка документів з фондів Державного архіву Дніпропетровської області, що пропонується, певною мірою має проілюструвати основні етапи діяльності повстанського загону братів Іванових на території Криворізького повіту - з одного боку, а з другого - повинні дати дослідникам історії українського повстанства уяву про склад документів, які в досить значній кількості відклалися в фондах архіву. При підготовці добірки було використано фонди Криворізького повітового воєнкомату, Криворізької повітової воєнної наради та польового штабу. Більшість документів припадає на літо та другу половину 1921 р., коли відбувалися численні збройні сутички між загонами польових штабів, КНСів з повстанцями, про що повідомлялося в зведеннях (документи №№5-8). Із середини 1922 р. згадки про «банду» Іванова поступово зникають з архівних документів.

 

№1

ІЗ ДОНЕСЕННЯ НАЧАЛЬНИКА МІЛІЦІЇ 6-ГО РАЙОНУ КРИВОРІЗЬКОГО ПОВІТУ ВОЄНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ І- ї ВОЛОСТІ

с.Николаевка 1-я 18 жовтня1920р.

№242. Срочно, секретно.

Доношу, что, по имеющимся у меня сведениям, три дня тому назад в м.Троицо-Сафоново была банда «Иванова», которая захватила там десять человек и расстреляла. По сообщениям, банда вооружена 2 пулеметами на 30 рессорках и 50-ти кавалеристах, направление имела она в м.Широкое, услыхав, что там стреляли по красноармейцам, но остановилась банда в номерах Кочубеевской волости Херсонского уезда, на границе моего района, о чем доношу для сведения.

Начальник 6-го района

Державний архів Дніпропетровської області (далі-ДАДО), ф.Р-3650, on.l, спр.27дрк.1. Оригінал. Рукопис.

 

 

№2

З ЛИСТА НАЧАЛЬНИКА ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 ФЕСЕНКО НАЧАЛЬНИКУ ТРУДОВОЇ ВОЄННОЇ ГРУПИ МАЦИЛЕВСЬКОМУ

с.Гуровка 2 червня 1921 р.

Настоящим довожу до Вашего сведения, что банда Иванова, по частным сведениям, находится в Федоровке, той же волости и проводит там митинг Ввиду того, что работа военполештаба терроризирована и для того, чтобы поднять работу, необходимо достаточное количество вооруженной силы, чтобы... взять заложников из числа кулаков в тех местах, где были произведены убийства наших товарищей и вообще в тех местах, где делает остановки банда Иванова. Только проделав вышеуказанную операцию, можно будет развернуть деятельность военполештаба, ибо с тем небольшим числом вооруженных сил, каким располагает военполештаб, нельзя противостоять банде Иванова даже для самозащиты, тогда как масса терроризирована. Ввиду изложенного просим Вас немедленно прибытъ в с.Гуровку хотя бы на одни сутки для поднятия духа незаможных селян и разбить апатию середняков, а также выбить почву из-под ног контрреволюционной агитации кулаков и черносотенцев.

Необходимо отметить, что банда Иванова успеха у населения не имеет, но все-таки с каждым днем наблюдается ее прирост: с 19-го июня по 22-е численность банды возросла от общего ее числа 90-100 человек до 125 человек. Общее натроение масс подавленное...

Начвоенполештаба А.Фесенко Начособотдела

ДАДО, ф.Р-З794, от 1, спр. 10, арк. 5.Завір.копія.Рукопис.

 

 

№3.

ОГОЛОШЕННЯ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2

20 червня1920р.

До сведения банды Иванова

Военно-полевой штаб предлагает вам немедленно освободить тов. Скричко Григория и других товарищей, захваченных вами в плен при сражении. За освобожденных товарищей будут освобождены заложники из родственников Иванова и его соучастников. Освобождение заложников последует немедленно по прибытии наших товарищей. На случай отклонения настоящего предложения и расстрела наших товарищей, часть заложников самых близких родственников Иванова и его соучастников будет расстреляна, а все их имущество конфисковано.

В случае дальнейшего продолжения убийств коммунистов и советских работников нами будут караться самым беспощадным образом близкие родственники участников банды Иванова, а также кулаки, оказавшие содействие банде Иванова.

Ко всем вышеуказанным будут применены те же меры, каковые применяются бандой к коммунистам, советским работникам и красноармейцам (каковых банда избивала), а имущество их будет конфисковано.

Начвоенполештаба А.Фесешсо

Начособотдела С.Косульников Секретарь С.Шгейнгарт

ЛАДО,ф.Р-3794,оп.1, спр.10, арк.А.Копія, Машинопис.

 

 

№4

ІЗ НАКАЗУ №1 ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ КРИВОРІЗЬКОГО ПОВІТУ ПО ГУРІВСЬКОМУ РАЙОНУ

г.Кривой Рог 21 червня 1921 р.

Увоенсовещание настоящим приказывает всем арестованным, содержавшимся в полештабе №2 с.Гуровка и освобожденных бандой Иванова в ночь на 19 июня с/г, в трехдневный срок со дня опубликования настоящего приказа на местах добровольно явиться в полештаб №2 сГуровка... Населению приказываем в трехдневный срок со дня опубликования сего на местах доставить в полештаб все военное имущество, как то: винтовки, лошади, седла, тачанки и прочее, брошенные красноармейцами и бандой Иванова во время боя, а также во время переходов...

Предувоенсовещания Лобахин

Начвоенполештаба №2 Фесенко Секретарь У.В.С. Семенчев

ДАДО,ф.Р-3794, on, 1,спр. 12,арк.51 Друкарський відтиск..

 

 

№5

ІЗ ЗВЕДЕННЯ БОКОВСЬКОЇ ВОЛТРІЙКИ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЭННОЇ НАРАДИ ЗА ПЕРІОД З 18 ПО 22 ЧЕРВНЯ 1921 РОКУ

Не раніше 22 червня 1921 р,

....2) 19/VI утром чуть свет было дано распоряжение отряду немедленно собраться в боевой порядок и выехать в село Гуровку на подмогу. Одновременно с этим получено известие о том, что отряд штаба, высланный против банды Иванова, разбит, и весь штаб разогнан. В связи с этим среди охранников началось брожение, начали распространяться один за другим разные провокационные слухи, и отряд постепенно начал разлагаться...

...4).. Все население терроризировано. Местная комячейка разложилась. Отряд самоохраны с 21 числа не существует. Провокации кулаков и других контрреволюционеров в полном ходу. Вся работа волтройки приостановлена.

5) 22/VI. По полученным в 8 часов пополудни точным и достоверным сведениям, банда Иванова находилась в Булаховских хуторах. Настроение всех совслужащих апатичное, все саботируют; спасая свою только собственную шкуру.

Предволтройки Бородачук

ДАДО, ф. Р-3794, on. 1, спр. 3, арк. 5 7. Оригінал. Рукопис.

 

 

№6

13 ЗВЕДЕННЯ БОКОВСЬКОЇ ВОЛТРІЙКИ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОГО ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ

24 червня 1921 р.

...2) Очевидец житель с.Бокового Зиновий Грищенко, лошади которого были в отраде Мацилевского, прибыший 23/VI вечером из Казанки, говорит, что 22/VI в Казанке происходил бой между отрядом Мацилевского и ивановцами, результаты какового следующие: из ивановцев убито 3 и два ранено, которых они забрали с собой. 23/VI утром в Казанке не было никого. Среди местечка во дворах, расположенных вокруг базарной площади, насчитывалось сорок два неизвестных трупа, часть из них изрублена шашками, а часть с ранами от винтовочных выстрелов...

Предволтройки

ДАДО, ф. Р-З794, on. 1, спр. 3, арк. 64. Оригінал.Рукопис

 

 

№7

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ ПО БОЙОВІЙ ДІЛЬНИЦІ

24 червня 1921р. 24 год,

К 24 часам 24/VI первому и второму полештабам. 23/VI21 час. в районе Казанковской волости отрядом тов. Мацилевского был принят бой с бандой Иванова, в результате 3-часового боя банда отступила по направлению д.Ново-Константиновки, Ново-Бугской волости. Потери банды: 5 убитых, 4 ранено, в том числе смертельно ранен бандит Иванов. Лошадей убито 4, ранено 3, Наши потери: убито и ранено около 15 лошадей, потерь в людях с нашей стороны нет. Преследование продолжается.

Начальник боевого участка Соловьев

ДАДО,ф,Р-3794,оп.1,спр. 10,арк Л.Копія. Рукопис.

 

 

№8

О ЗВЕДЕННЯ ПРО НАПАД НА КАЗАНКУ «БАНДИ» ІВАНОВА

Не піздніше 26 червня 1921 p.

Особый отдел при военно-полевом штабе №2 1921 года, июня 22 дня около 3-х часов пополудни на м.Казанку был сделан налет отрядом банды Иванова в количестве 100 человек кавалерии, вооруженные винтовками, шашками, пулеметами и автоматами при достаточном количестве патронов. При налете и бое с нашей стороны убито 7 человек, а именно: предволтройки тов. Анненко, политработник политбюро тов. Шворин, 4 человека милиционеров и один член комнезаможа. Со стороны банды Иванова убито два из них, также убит Иван Ванин, и два тяжелораненых. Убитые и раненые со стороны банды Иванова увезены с собой, а со стороны нашей убитые похоронены родными, а тов. Анненко отправлен в г. Кривой Рог ... для похорон. После налета и боя банда начала оперировать по учреждениям, и посредством взломов замков от шкафов забраны и сожжены все деловые бумаги... Настроение населения м. Казанки весьма тревожное...

Предволкомнезаможа

ДАДО, ф, Р-З 794, on. 1,спр. 3, арк. 58. Оригінал.Рукопис.

 

 

№9

ІЗ ПОВІДОМЛЕННЯ НАЧАЛЬНИКА ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 ВОЄНКОМУI КОМАНДИРУ 1-ГО КАВАЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ 52 Ї ДИВІЗІЇ

с.Гуровка 1 липня 1921 р.

Секретно

Считаю необходимым поставить Вас в известность, что среди рядов красноармейцев вверенной Вам части, вероятно, из числа добровольцев, принятых на территории Никопольского и Криворожского уездов, имеются лица, состоящие одновременно в банде Иванова, каковые опознаны за время пребывания вверенной Вам части в Братолюбовке. Считаю необходимым также добавить, что, по агентурным сведениям, банда Иванова движется и останавливается по Вашим следам, провоцируя все Ваши действия в контрреволюционном духе...

Начвоенполештаба А.Фесенко Начособотдела С.Косульннков

ДАДО,ф.Р-3794,оп.1,спр.10,арк. 73-75.Котя. Машинопис.

 

 

№10

В ПРОТОКОЛУ ОБ'ЄДНАНИХ ЗБОРІВ БОКОВСЬКОЇ КОМЯЧЕЙКИ I ВОЛОСНОГО КОМІТЕТУ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН

1 липня 1921 р,

..Председательствующий поставил на обсуждение собрания вопрос об аресте распоряжением Полевого штаба №2 в качестве заложников, кроме кулацкого элемента и лиц, состоящих в организации незаможных селян, и... внепартийных и не состоящих в организации так называемых средняков. Пример: по дер. Ситаевке все наличные члены общества состоят в организации незаможных селян, в этой деревне за все время от прихода советской власти не было ни одного случая насильственных действий или укрывательства дезертиров. Полевым штабом назначено взять десять заложников. Так же точно назначено взять десять заложников из хутора Ново-Николаевка, население которого дней 10-12 тому назад отстояло перед ивановскими бандами члена сельтройки Полевого штаба №2 товарища Семена Карибило, решившими повесить Карибило, - А потому соединенное собрание ПОСТАНОВИЛО: ходатайствовать перед Полевым штабом №2 лиц, состоящих в организации незаможных селян, в качестве заложников не задерживать, а уже арестованных освободить,..

Председатель собрания Секретарь Члены собрания

ДАДО, ф, Р-З794, on, 1, спр. 3, арк. 90. Оригінал. Рукопис.

 

 

№11

ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ЗВЕДЕННЯ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ ПО УКРІПЛЕННЮ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В БОКОВСЬКОЇ ВОЛОСТІ ЗА ПЕРІОД З 20 ТРАВНЯ ПО 1 ЛИПНЯ 1921 РОКУ

Не раніше 1 липня 1921 р.

.... числится всего по волости... середняков 1030, кулаков 82, ... всего населения а)мужского пола 4679, б)женского 4999... Взято заложников по всей волости 158 человек... Кроме всей проделанной работы сообщаю, что в организационной работе много помешала оперировшая банда Иванова, которая терроризировала почти все население волости.

Предволтройки

ДАДО,ф.Р-3794,оп,1,спр.З,арк.ЗЗ,36об.Рукопис.

 

 

№12

І3 ДОПОВІДІ БОКОВСЬКОЇ ВОЛТРІЙКИ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ

5 липня 1921 р.

Сообщаю, что посланный мной в Водяную разведчик донес следующее. Из Петровой в Водяную пришла процессия человек 50... Из них все под видом попов, дьяконов, монахов и монашек. Возле этой процессии стекается много народа, многочисленное число идут, бросают полевые работы. Вся означенная процессия без всяких икон и хоругвей. Несут продукты, хлеб и т.д. Подозревается, что это бандиты под маской попов и следуют для какого-либо восстания. По допросам разведчика около Водяной жители указывали, что ехала кавалерия 8 человек, вели арестованного связного Балевича.

Предволтройки

ДАДО,ф. Р-З794, on. 1, спр. 3, арк. 100. Оригінал. Рукопис.

 

 

№13

ІЗ ДОПОВІДІ БРАТОЛЮБІВСЬКОЇ ВОЛТРІЙКИ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ

7 липня 1921 р.

... Приехавши в Братолюбовку 26 июня, я не мог ни за что взяться. От бывшей тройки не осталось никаких данных. Все дела тройки біли уничтожены до основания. В исполкоме никаких дел ни в одном отделение не было, - тоже были сожжены бандой Иванова. В волкомнезаможе также все было уничтожено до основания. Волкомнезамож распался, и также отряд комнезаможа распался. При всем старании комнезамож собрать не удалось. Главным тормозом явилась боязнь банды Иванова, а, во-вторых, началась жатва хлеба...

Предволтройки

ДАДО, ф. Р-3794, on. 1, спр. 3, арк. 44. Оргигінал. Рукопис.

 

 

№14

ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОГО ЗВЕДЕННЯ ВОЄННО-ПОЛЬОВОГО ШТАБУ №2 КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ ПО УКРІПЛЕННЮ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В СОФІЇВСЬКІЙ ВОЛОСТІ ЗА ПЕРІОД З 19 ТРАВНЯ ПО 9 ЛИПНЯ 1921 РОКУ

Не раніше 9 липня 1921р.

... Волкомнезаможи не могут никак освободиться от засилия кулаков..., свирепствует банда Иванова, и кулацкое население тайным нашептыванием имеет некоторые успехи, но так хитро и ловко, что везде выполняют приказы волтройки... Все-таки полное укрепление соввласти в деревне не проведено ввиду того, что когда банда Иванова начала проявлять свои бандитские выступления против организаций, то некоторые члены селькомнезаможей начали подавать списки о выключении из комнезаможа от сильной запуганности бандой Иванова, но когда были приняты самые решительные меры к искоренению банды, то таковые члены возвратились на места...

Предволтройки Свиридов

ДАДО,фР-3794,оп. 1,спр.З,арк.32,32об.Рукопис.

 

 

№15

ЗВЕРНЕННЯ КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ ДО ЧЛЕНІВ «БАНДИ» ІВАНОВА

июнь-июль 1921 г

Последнее время участились случаи зверских убийств коммунистов, советских работников и представителей комнезаможей.

Криворожское уездное военное совещание доводит до сведения главаря банды Иванова и кулацких элементов, способствующих вышеуказанной банде, что за каждое последующее убийство коммуниста, комнезаможа или советского работника уездное военное совещание ответит расстрелом заложников из среды взятых родственников бандитов и контрреволюционных кулацких элементов. Имущество расстрелянных будет конфисковано и передано в государственный фонд.

Предуездвоенсовещания Лобахин Секретарь Семенчев

ДАДО, ф.Р-З 794, on. 1, спр. 12,арк. 52.Друкарський відтиск.

 

 

№16

ІЗ ТЕЛЕГРАМИ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ВІДДІЛУ ФЕДОРІВСЬКОГО РАЙПРОДКОМУ ХАБЛЄВА В ПОВІТОВИЙ ПРОДКОМ, ЕКОНОМРАРАДУ І ВІЙСЬКОВОМУ КОМІСАРУ

З вересня 1921 р.

Сегодня явился из Боковской волости налоговый инспектор Тиняков и доносит, что 1 сентября в с.Боковое в 7 часов вечера явился отряд Иванова в количестве до 60 человек и пробыл там около двух часов. Предупредил крестьян на митинге, собранном на базарной площади, о невыполнении продналога, а если таковой кем-либо будет выполнен, то сему или деревне будет объявлен красный террор. Мобилизованные по составлении списков разбежались, комиссия налоговая распалась, продработники без вооруженной силы отказались работать, ибо преследуются бандами. Работа остановилась...

Начальник оперотдела райпродкома Хаблев

ДАДО,ф.Р-3225,оп. 1,спр. 1,арк 51.3авір,копія.Машинопис.

 

 

№17

ІЗ ДОПОВІДІ КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ ПРО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З «БАНДОЮ» ІВАНОВА

10 вересня 1921 р.

І. Характеристика банды

Общая численность банды в 60 сабель, банда разбита на два отряда: 1) комендант Григорий Иванов, 2) Лютый; классовый состав банды - кулацкий элемент, национально - украинский, вооружение и обмундирование банды хорошее; транспотрные средства: 1 пулемёт и 2 тачанки. Атаман банды Иванов. Старшины: Дмитрощенко, Медведев, Свищ, Черненко, Шевченко, Бондаренко и Перепада. Банда снабжается кулаками и родственниками бандитов. Обмундирование добывается также и путем снимания с убитых красноармейцев и совработников. Отношение кулацкого элемента хорошее, беднейшего -скверное. Тактические приемы банды - разрушение соворганов на местах...

ІІ. Ход переговоров с бандой

Постановлением Криворожского увоенсовещания от 7/VШ 1921 г... санкционировано воззвание, написанное к банде Иванова, в котором банда призывалась к переходу на сторону соввласти,... также посланы были мать и дочь атамана Иванова в знак доверия отряду, результатом чего и было достигнуто согласие на предмет ведения переговоров о сдаче банды соввласти.

Бандой Иванова по приезду к ним нашего представителя Дарницкого были делегированы два представителя, Черненко и Шевченко, в УЧК , для выяснения технической стороны перехода.

Из разговоров с этими представителями было выяснено, что банда сомневается в амнистировании, для чего было созвано экстренное заседание уездвоенсовещания, на котором присутствовали также предгубвоенсовещания товарищ Юшменко и делегаты банды, где и было постановлено послать в банду представителями увоенсовещания сотрудников УЧК Коломойцева и Баранюка, которым и было поручено выяснить все вопросы, касающиеся переговоров с ними, также было передано письмо на имя Иванова, в котором уверялось, что советская власть считает для себя позорным обманывать тех, кто искренне желает вернуться в семью рабочих и крестьян... УЧК исполнила желание представителей банды, послала фотографа со всеми принадлежностями для сфотографирования с целью выявления участников банды.

По возвращении наших представителей... в Кривой Рог было выяснено, что банда желает перейти на сторону соввласти, но имеющийся там петлюровский элемент и боязнь за благополучный исход перехода колебали банду. Для пресечения недоверия банды в последнюю выехал предучека Петров. Пробыв некоторое время в банде Иванова, рассеял недоверие бандитов, вместе с представителями банды Перепада и Черненко 18-го августа 1921 года вернулись в Кривой Рог. В присутствии представителей банды в тот же день было созвано экстренное совещание УВС, где последние заявили, что в ближайшие дни банда целиком перейдет на сторону соввласти, также был составлен протокол (договор), подписанный обеими сторонами, в котором было достигнуто перемирие на десять дней для обсуждения условий перехода. Договором банде предоставлялось право перехода отдельными группами, личностями и целым отрядом, желающих служить соввласти с оружием в руках, договором разрешалось вручать оружие..., желающим вернуться к мирному труду возвращается надел земли согласно положения и, по мере возможности, восстанавливается их хозяйство, желающим выехать за пределы Криворожского уезда давалась полная возможность и гарантия их неприкосновенности...

Официальным представителем от УВС при отряде Иванова был командирован член Екатеринославского губисполкома тов. Дарницкий, которому и был вручен мандат на хранение отряда от нападения красных частей во время перемирия...

В это время через Криворожский уезд проходили красные части 52 и 53-го кавполка 9-й дивизии, которые вопреки существующему распоряжению уездвоенсовещания забрали имущество у бандитов Перепады и Олейникова и создали другие инцинденты...

Указывая на вышеизлолсенные факт, для нас стало ясно, что переход банды в целом (учитывая там имеющихся профессиональных бандитов с одной стороны, с другой - петлюровцев, стоящих во время хода переговоров за точку зрения неперехода к соввласти) - не будет...

Срок переговоров... был продлен до 2-го сентября. Колебание и боязнь банды за расправу после сдачи было так велико, что к 3-му числу никаких сведений о переходе получено не было, и в 15 часов 2-го сентября сего 1921 года между нашими отрядами и бандой начались военные действия.

Переходя к внутреннему состоянию банды в период мирных переговоров, необходимо заметить, что уехавшие из банды и перешедшие на сторону соввласти комендант банды Дмитрощенко, Бондаренко и другие, всего в количестве 7-ми человек, а также пребывание в банде Петрова и Руттера поколебало внутреннее состояние банды, расслоив ее на части: одну часть, желающую перейти на сторону соввласти во главе с Черненко, и другую, противостоящую переходу, во главе с Ковалевым, Свищевым, Медведевым. Вышеуказанный раскол поколебал боеспособность банды, и из имеюшихся у нас сведений ясно, что одна половина банды ... перейдет на сторону соввласти. Переходя на состояние уезда во время мирных переговоров, необходимо отметить, что в уезде не было ни одного убийства совработников. Мирные переговоры с бандой оживили как партийную, так и советскую работу, а главным образом, проведение продналога...

... у них формальная отговорка, говорят: вы нас зовете, даете амнистию, а нас воинские части грабят и убивают. - Аргумент несомненно веский.

Предувоенсовещания

ДАДО, ф. Р-3225, on. 1, спр. 10, арк.23-24, Копiя. Машинопис.

 

 

№18

В ДОПОВІДІ КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ З 1 ЛИСТОПАДА ПО 25 ГРУДНЯ 1921 Р.

Не раніше 25 грудня 1921 р,

... 19/ХІ т. Гегечкори назначается Начальником Боевого участка вместо т. Мацилевского, который освобождается от вышеуказанного поста, с того же времени был переброшен 133 полк в бандитские районы для преследования банды...

.... По последним сводкам, в боях с бандами Иванова убит главарь банды «Григорий Иванов»... С 1 ноября по 1 декабря потери банды следующие: убито 36 человек, ранено 6 человек и захвачено 4 человека. С нашей стороны потери: убито 23 человека и ранено 3 человека.

Предувоенсовещания Секретарь

ДАДО,ф.Р-3225,оп, 1,спр.9,арк. 1 .Копия Машинопис.

 

 

№19

І3 ЗВІТУ КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ ВОЄННОЇ НАРАДИ З 1 ГРУДНЯ 1921 Р. ПО 1 СІЧНЯ 1922 Р.

Не раніше 1 січня 1922 р,

1) В уезде оперирует банда Иванова в 40 сабель, петлюровской окраски, за период с 1 декабря по 1 января оперировала в следующих районах:

1 декабря банда появилась в районе Долинской, что 48 верст северо-западнее Кривого Рога, откуда перебрасывается, и 8 декабря замечается в Комиссаровском лесу Верхнеднепровского уезда.

9 декабря таковая вступила в бой с отрядом Верхнеднепровского политбюро в дер. Екатериновке, что 5 верст юго-западнее ст.Милорадовки; на 12/XII она находилась в том же районе, в ночь на 12/ХІІ она замечена в дер. Марьевке, что 54 версты юго-восточнее Кривого Рога, откуда утром того же числа выступила в Михайловскую волость, 130 верст восточнее Кривого Рога, где 15/ХII замечается на хуторе Школьных, на котором убила 3-х сотрудников уездной милиции, посланных для расследования дела, и расположилась на ночлег в Елисавет-Поле, той же волости, что 47 верст южнее Кривого Рога.

17 декабря банда опять появилась на хуторе Школьных, где приняла бой с отрядом Листопада.

18 декабря банда замечена на хуторе Широковском, что 12 верст северо-западнее Апостолово, в районе которого вступила в бой с 2-м эскадроном 15 кавполка.

19/XII банда перебросилась в Софиевскую волость, что 18 верст северо-западнее Кривого Рога, где в Гуровском лесу, что 7 верст севернее села Софиевки, вступила в бой с отрядом по заготовке дров под руководством т. Лошака.

20/ХII банда появилась на хуторе Бойко, что 2 версты от села Александровки Херсонского уезда, откуда была выбита 3-м и 2-м эскадронами и преследовалась на протяжении 25 верст вдоль балки Волчья.

21 /ХII банда находилась на хуторе Гноевых, что 15 верст северо-западнее Кривого Рога, откуда выступила в западном направлении.

26/ХII банда замечена в Братолюбовской волости, что 40 верст северо-западнее Кривого Рога. По сведениям, полученным 30/ХII, банда Иванова направилась на Знаменку.

Во время пребывания банды в Долиновском районе она сожгла в д.Антоновке все дела исполкома и захватила в плен старшего милиционера...

С 1 декабря по 1 января в боях банда потеряла 32 бандита, в том числе и главаря банды Григория Иванова.

В данное время... банда состоит не более как из 25 человек, причем половина из них молодые, а старых закаленных бандитов всего лишь 10-15 человек...

Во всех районах Криворожского уезда отношение к бандитизму неблагожелательное, исключением является Братолюбовская волость Долинского района, з каковой село Варваровка является бандитским притоном. Население данного села исключительно бандитское.

В Братолюбовской волости до тех пор, пока волость не была переведена в с.Шевченково, банды несколько раз разоряли и сжигали дела волисполкома...

Для выяснения бесчинств, творимых отрядом Листопада в Анновском районе, послана была комиссия из представителей - члена УВС т. Луса, завукомнезама и члена Весело-Терновского райпарткома... В уездвоенсовещание поступали заявления от сел Ново-Лозоватки, Богоблагодатной и прочих о том, что некоторые проходящие части грабят у селян хлеб и избивают таковых; для устранения данного явления увоенсовещание приказало начбоеучу издать прказ по военным частям территории Криворожского уезда о недопущении подобного отношения к крестьянину красноармейца, причем проведено расследования данного дела.

Предувоенсовещания Секретарь

ДАДО,ф,Р-3225,оп. 1 ,спр.9, арк.2, 3.Завір. копія. Машинопис.

 

 

№20

ІЗ КОНСПЕКТА ДОПОВІДІ ПРО БАНДИТИЗМ В КРИВОРІЗЬКОМУ ПОВІТІ

28 січня 1922 р.

.... Перейдем сейчас к столь прогремевшей за свое полуторагодовое существование банде Иванова.

Начнем с главаря банды Гришки Иванова - бывшего кулака Николаевской волости - Григория Архиповича Иванова.

Если бы спросили у него, почему он в банде, почему он главарь ее, - он бы ответил, что мстит Рабоче-Крестьянской Советской власти и бедноте, не желающей гнуть перед ним спину.

Вокруг него сгруппировались кулаки, ненавидящие соввласть и желающие утаить от нее хлеб, дезертиры из Красной Армии, вынужденные уйти из своих селений, и все уголовные и бандитские отбросы села, чаявшие в банде разгульную и привольную жизнь.

Таков был состав знаменитой банды Иванова, таков был облик ее в первый период ее существования. Одно время было Иванов решил покаяться и перейти на сторону соввласти, но кулаки и шептуны Петлюровского лагеря отговорили его, утверждая, что Киев занят Петлюрою, Одесса - румынами, и соввласти приходит конец.

Закордонная контрреволюция, изыскивающая все средства, дабы чем-нибудь нанести вред соввласти, обратила, наконец, свое «благосклонное» внимание и на банду Иванова, взяв ее под свое покровительство.

Пан Петлюра, почувствовав в лице панка Иванова достойного себе подсобника, решил использовать его в свою пользу и во вред рабочему и крестьянину Украины.

В банду посылается политический комиссар Гныбида, старания которого приводит к тому, что банда Иванова меняет лозунг «Спасай свою шкуру» на «Ще не вмерла Украина». Таким образом, банда, носившая до того времени уголовно-грабительский характер, принимает политическую окраску. В то же время можно сказать, что с появлением Гныбиды банда разделилась на две части, над одной из которых принял командование Гныбида, над другой - Иванов.

Все передвижения банды в уезде при детальном их изучении сводятся к переходам по определенно установленным пунктам, являющимся в большинстве случаев кулацкими хуторами, где банда находит всегда радушный приём и подкрепление.

В то же время с приобретением политической окраски, банда начинает и организационную работу на селе. В волости посылаются организаторы, которые группируют вокруг себя кулацкую молодежь села, дезертиров и бандитский элемент деревни. Так создавались организационные ячейки активной помощи Иванову.

Затем ячейка путем налетов на милицию и волисполкомы снабжалась оружием. Ячейкой изготавливались и распространялись прокламации и подготавливались кадры всегда готовых в нужную минуту влиться в банду, с оружием в руках выступить и ударить в спину советского отряда.

Бой банды вблизи деревни влечет за собой воopужeннoe выступление всей ячейки на помощь банде и возвращение таковой после банды на легальное положение мирных селян.

Военные методы борьбы с бандой, преследование таковой не приводило к нужным результатам. Преследуемая банда тщательно скрывалась кулаками-хуторянами от красных частей. Здесь необходимо было изменение методов борьбы с бандитизмом. Необходимо было перейти с методов военных на методы чисто чекистские - внутреннего разложения банды и изъятия содействующего ей элемента.

Поставив перед собой боевую задачу уничтожения активно действующего бандитизма, УЧК признала необходимость разгрома поддерживающих ее ячеек, в результате каковой работы выявленные в Гуровке, Лозоватке и Варваровке и 26 кулацких хуторах были разгромлены, и арестовано 102 активных члена организации.

В то же время УЧК вошла в контакт с воинскими частями, превратив бессистемное рысканье в поисках банды в организованное преследование по определенным пунктам и маршруту.

В результате всего этого с 1 -го по 20-ое декабря оперировшая в уезде банда, лишенная опорных пунктов и поддержки, была окончательно разгромлена. Убийство главарей Иванова, Лютого и Гныбиды, а также разгром ячеек не дали возможности банде возродиться. Так закончила свое существование на территории Криворожского уезда активно действующая банда...

Председатель уездной ЧК

ДАДО, ф.Р-3225,оп.1,спр.9,арк.6,7,Завір. копія. Машинопис.

 

 

№21

І3 ЗВІТУ КРИВОРІЗЬКОЇ ПОВІТОВОЇ BOННOЇ НАРАДИ З 1 СІЧНЯ ПО 1 ЛЮТОГО 1922 Р.

Не раніше 1 лютого 1922 р.

За время с 1 января по 1 февраля на территории Криворожского уезда продолжается уничтожение банды Иванова, объединенные Медведевым и Черным, остатки каковой замечаются в следующих районах: 2/I таковая в количестве 8 человек появилась в районе Братолюбовской волости, откуда скрылась в неизвестном направлении и разыскиваемая маневровыми отрядами уездбоеуча была обнаружена в районе хуторов Донбинских и Боронских, что 12 и 20 верст северо-восточнее Гуровки, где и вылавливалась вышеуказанными отрядами.

Оперируя в Братолюбовском районе, остатки банды Иванова убили 7 продработников и 2 женщины, кроме сего одна таковыми захвачена, причем при вылавливании банды в районе хутора Донбинского убит предсельсовета вышеуказанного хутора.

Итого за означенный период бандой убито 10 [человек] и захвачена 1 женщина. За отчетный период убито бандитов 6 человек.,,.

Предувоенсовещания Секретарь

ДАДО,ф.Р-3225,оп.1,спр,9,арк.4,5.3абір. копія. Машинопис,
 

Українські культурно-просвітницькі організації Херсона в період УНР по документам державного архіву Одеської області Обриси минулого (Закінчення) (підготовка тексту та примітки О.О.Марущак, І.Ю.Калиниченко)