Летопись Причерноморья № 3
Летопись Причерноморья N 3. Археология, история, нумизматика..

Журнал розраховано на саме широке коло читачів: робітників і бізнесменів, студентів і викладачів, істориків і колекціонерів. Любителів літератури і краєзнавства. Автори статей - відомі вчені, історики, музейні працівники, письменники і поети, краєзнавці і колекціонери, а також ті, хто має в своїх архівах маловідомі матеріали та документи.

* * *

Журнал рассчитан на самый широкий круг читателей: рабочих и бизнесменов, студентов и преподавателей, историков и коллекционеров, любителей литературы и краеведения. Авторы статей - известные ученые, историки, музейные работники, писатели и поэты, краеведы и коллекционеры, а также те, кто имеет в своих архивах малоизвестные материалы или документы.

* * *

Главный редактор Пиворович В.Б. Компютерная верстка Акулова Ю.В.

Науково — популярне та літературне видання. Видається українською, російською, англійською мовами. Реєстраційне свідоцтво ХС №151, від 23.03.99 р. Журнал надруковано в МПП «Штрих» м. Херсон, вул. Ілліча, 7 Формат 70x100/16 см. Папір офс. Друк офс. Замовлення №_ Ціна за домовленістю.

Редакція залишає за собою право скорочувати і редагувати матеріали, що надходять від авторів. Рукописи, малюнки, фотознімки не повертаються. Передрук публікацій журналу — тільки з письмового дозволу редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Всі права захищені. Адреса редакції: 73000, м. Херсон, а/я 48, тел. (0552) 22-65-74   izumrud@mercury.kherson.ua   http://www.selena.kherson.ua/lp/

 

 

 Содержание

 

К читателям журнала

 

Археология

Возвещай же, стела, о моей смерти... - Русяева А.С (Ольвийские эпитафии)

Ольвийский сборник Кеппена. - Назарчук В.И.

 

История

Могилы двух кошевых атаманов. - Эварницкий Д.И.

К истории перезахоронения кошевого атамана Сирко. - Бекетова В.М.

Меднолитые Креcты с распятием.  (Дополнение)

Золотыми литерами на храме Славы. - Крючков Ю.С.

Колокол «Генерал 3арусский» (Фоторепортаж.), - Пиворович В.Б.

 

Литература

История одной перековки. - Зощенко М.М.

«Бонза» Николай. - Гошкевич В.И.

Поетичні сторінки. (Вірші) - Бережко Ю.М.

 

Нумизматика и др.

Новая находка сребреника Ярослава. - Протасенев В.П.

Металлические боны Фальц-Фейнов. - Пиворович В.Б.

Каталог «Боны Украины». (Новые книги).

Медаль Херсонского краеведческого музея.

 

История предприятий, организаций, фирм.

Исторический обзор страхового дела. - Неведомская Т.В.
 

Празднование 100 - летия со дня рождения Пушкина в Херсоне К читателям журнала