Летопись Причерноморья № 2
Летопись Причерноморья № 2

Журнал розраховано на саме широке коло читачів: робітників і бізнесменів, студентів і викладачів, істориків і колекціонерів. Любителів літератури і краєзнавства. Автори статей - відомі вчені, історики, музейні працівники, письменники і поети, краєзнавці і колекціонери, а також ті, хто має в своїх архівах маловідомі матеріали та документи.

* * *

Журнал рассчитан на самый широкий круг читателей: рабочих и бизнесменов, студентов и преподавателей, историков и коллекционеров, любителей литературы и краеведения. Авторы статей - известные ученые, историки, музейные работники, писатели и поэты, краеведы и коллекционеры, а также те, кто имеет в своих архивах малоизвестные материалы или документы.

* * *

Главный редактор Пиворович В.Б. Компютерная верстка Акулова Ю.В.

Науково — популярне та літературне видання. Видається українською і російською мовами. Реєстраційне свідоцтво ХС №151. від 23.03.99 р. Засновник: ПП Вірлич М.А. Журнал надруковано в МПП «Штрих» м. Херсон, вуя. Ілліча, 7 Формат 70x100/16     Папір офс. Друк офс. Замовлення №2 Ціна за домовленістю.

Рукописи, малюнки, фотознімки не рецензуються і не повертаються. Передрук публікацій журналу — тільки з письмового дозволу редакції  зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Всі права захищені. Адреса редакції: 325000. м. Херсон, а/я 48. тел. (0552) 22-65-74

 

 

 

Содержание

Знаком он вам? И да, и нет. - Предисловие.

О поэтах и кликушах. - Высоцкий В.С.

 

200 летию ПОСВЯЩАЕТСЯ

А.С.Пушкин в Херсоне. - Калиниченко И.Ю.

Мой Пушкин. - Емельянов М.А.

Пушкин и записки кавалерист - девицы.

Начало автобиографии. - Пушкин А.С.

Пушкин в документах и воспоминаниях современников (Южная ссылка; Наталья Николаевна; Дуэль и смерть).

Празднование 100 - летия со дня рождения Пушкина в Херсоне.
 

Гербы городов Херсонской губернии Знаком он вам? И да, и нет. (Предисловие.)