Ті, що йдуть попереду (початок)
Щедре сонце в чистій синяві неба. Весняний вітер тріпоче прапори і транспаранти, якими прикрашена столиця нашої Батьківщини — Москва. Саме таким запам’ятався день 30 березня 1971 р. електрику комбінату, секретареві цехової парт-організації Юрію Дмитровичу Білокурову. А втім не тільки йому, а й усім п’яти тисячам делегатів, які зібрались у Кремлі на черговий XXIV з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу.

В цей день і наступні в Херсоні, звідки комуністи-консервники послали свого представника на партійний форум, як і в усій країні, в усьому світі вмикали транзистори і телевізори, настроєні на московську хвилю. Люди жадібно ловили кожне слово, вимовлене під склепінням Палацу з’їздів.

З величезною увагою слухали не тільки радянські, а й люди доброї волі всього світу доповідь Генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнєва про підсумки роботи Центрального Комітету, усієї партії за звітний період, про напрямок політики партії, країни на найближчі роки.

Кожен трудівник консервного комбінату, знайомлячись з фактами і цифрами, наведеними в звітній доповіді, у виступах делегатів, не міг не пишатися величчю звершень нашого народу, здобутих завдяки мудрому керівництву ленінської партії комуністів.

В ці цифри і факти вкладено частинку праці і херсонських консервників. В своєму рапорті XXIV з’їзду КПРС вони доповідали: «...прийняті колективом комбінату соціалістичні зобов’язання на честь з’їзду успішно виконані. План першого кварталу 1971 р. по реалізації товарної продукції і випуску консервів виконано достроково, до 27 березня.

Понад план реалізовано продукції на 164 тисячі карбованців і випущено 524 тисячі умовних банок консервів. Всю надпланову продукцію вироблено за рахунок підвищення продуктивності праці.

Консервники орденоносного комбінату запевняють делегатів XXIV з’їзду КПРС, що соціалістичні зобов’язання і плани першого року дев’ятої п’ятирічки будуть успішно виконані».

Під рапортом стояли підписи тих, хто завоював право на це; робітників комбінату Б. Богачова, І. Вдовиченка, А. Галачин-ського, Є. Грицюк, А. Іванова, М. Івашина, Н. Колесника, А. Кравчука, М. Костенко, Т. Минькової, Г. Насвєт, Л. Сидоренко, М. Терентьєвої, В. Усачова та інших.

В соціалістичному змаганні на честь XXIV з’їзду партії перемогли зміни жерстяно-банкового цеху, томатно-сокового і халвово-овочевого виробництва, очолювані Катериною Данилівною Хамзєєвою, Ніною Платонівною Коваленко, Зінаїдою Гаврилівною Райко і бригада Олександри Григорівни Жизненко з лісотарного цеху. їм було вручено дипломи і вимпели на вічне зберігання.

Вимпели на честь XXIV з’їзду партії було вручено також бригадам М. А. Терентьєвої та Л. А. Янчукової з вікельного цеху, А. М. Питомець — з ремонтно-будівельного, А. М. Шамрай — з жерстяно-банкового, дільниці томатносокового виробництва у фабрикатному складі, яку очолює В. Н. Махова, та групі школи ФЗН, якою керує Б. А. Петренко.

Група передовиків виробництва одержала путівки для поїздки на споріднені підприємства Болгарії.

Список передовиків можна продовжити. Зараз на комбінаті працює понад три з половиною тисячі чоловік, сотні яких нагороджені орденами і медалями.

Це яскраве, переконливе свідчення великої роботи, яку проводять партійна, комсомольська і профспілкова організації. Залучаючи маси до управління виробництвом, постійно дбаючи про формування в кожного робітника почуття господаря, причетного до великих справ партії і держави, вони мобілізують колектив на успішне виконання складних виробничих завдань.

Понад триста комуністів, бійців ленінської гвардії, налічує партійна організація комбінату. Величезна сила!

Коли запитати в будь-якого консервника, хто спрямовує технічний прогрес, він відповість: комуністи!

Якщо запитати, хто автори найцінніших починань, підхоплених сотнями людей, що принесли тисячі карбованців економії, вам назвуть імена комуністів.

Словом і особистим прикладом комуністи ведуть за собою колектив.

Партійна організація комбінату — його душа, його рушійна сила. З комуністів робить своє життя молоде покоління консервників, в них вчиться жити.

Трудова і політична активність робітників, інженерно-технічних працівників і службовців комбінату, їх свідоме ставлення до дорученої справи — результат великої організаторської і масово-політичної роботи парткому і первинних організацій комбінату.

Головним у підвищенні ідейного рівня комуністів і безпартійних є систематичне політичне навчання.

Однією з поширених форм його є школи комуністичної праці, ленінські народні та економічні школи, що ставлять собі за мету підвищення кваліфікації і освіти, оволодіння передовими методами праці в тісному зв’язку з політичним гартом.

На комбінаті створено і працюють 12 шкіл основ марксизму-ленінізму, два теоретичних семінари.

В системі партійної освіти хороший політичний гарт одержали багато комуністів і безпартійних, які очолили потім важливі ділянки господарської і партійної роботи. Це Т. Л. Ковальова — начальник зміни жерстяно-банкового цеху, М. Д. Костенко — машиніст холодильних установок, член парткому комбінату, П. П. Макаркін — робітник сировинного відділу, секретар цехової парторганізації, Ю. Д. Білокуров — делегат XXIV з’їзду КПРС, секретар парторганізації енергоцеху, та інші.

Успіх марксистсько-ленінського навчання залежить насамперед від пропагандистських кадрів, які цілком вірно називають золотим фондом нашої партії. Партійний комітет комбінату приділяє велику увагу їх підбору, підготовці й вихованню. З 22 пропагандистів, які ведуть роботу на комбінаті, 14 — керівні працівники підприємства.

Крім цього, на комбінаті біля 200 чоловік повсякденно ведуть політінформаційну і агітаційну роботу, пов’язуючи її з конкретними справами, з життям колективу. Особливе визнання завоювали політінформатори. Тому зусилля парткому і первинних партійних організацій спрямовані на підвищення їх ролі, на поширення політичної інформації — одного з дійових засобів агітації і пропаганди у великій і почесній справі політичного виховання трудящих.

Значну роботу ведуть комуністи в групах народного контролю. Керують групами, а вони створені в усіх цехах, на всіх ділянках виробництва, досвідчені люди, які не лише добре знають підприємство, але й глибоко розбираються в економічних питаннях — комуністи Р. Старюк, І. Волков, К. Опокін, Н. Вєдрова та інші.

Групи народного контролю постійно стежать за якістю сировини, що надходить на комбінат, якістю продукції, систематично перевіряють виробничу й трудову дисципліну та ін.

Свої висновки вони передають в дирекцію або партком комбінату для вжиття відповідних заходів.

Одного разу було допущено багато браку на виготовленні жерстяних банок. Народні контролери виявили, що причиною нього є неправильне зберігання жерсті — вона лежала просто неба і заіржавіла. Сигнал контролерів було враховано. Жерсть відразу накрили, і почалося будівництво складу для її зберігання.

Часто робітники комбінату звертаються до груп народного контролю, вказують на ті або інші недоліки у діяльності певної ділянки підприємства. Наприклад, робітники М. Нікішин, Л. Гриценко та В. Чубко з вантажної контори звернулися до групи народного контролю з проханням перевірити роботу автотранспорту. Народні дозорні встановили, що машини автоколони № 21063 завжди прибувають на комбінат з запізненням на півгодини. Керівництво комбінату відразу пред’явило дирекції автоколони претензії. Робота автотранспорту покращала, недоліки було усунуто.

Народні контролери строго слідкують за роботою всіх цехів комбінату під час сезону, за ремонтом та іншими підготовчими роботами, коли комбінат готується до приймання сировини.

Все це дає можливість адміністрації, парткому комбінату своєчасно виявляти недоліки, вживати дійових заходів щодо поліпшення роботи підприємства.

Багато уваги партійний комітет, первинні парторганізації приділяють роботі профспілкових організацій.
 

Радісна звістка Ті, що йдуть попереду (закiнчення)