Ті, що йдуть попереду (закiнчення)
Як відомо, В. І. Ленін вказував, що профспілки повинні широко залучати робітничий клас, всіх трудящих до участі в будівництві державного господарства, знайомити їх з усім колом роботи промисловості: від заготівель сировини до реалізації продукції; даючи все більш конкретне уявлення про єдине державне планування соціалістичного господарства, пробуджуючи у робітника і селянина глибоку зацікавленість у здійсненні планів.

Це ленінське положення особливо актуальне тепер, під час бурхливого розвитку всього народного господарства, під час створення матеріальної бази комунізму.

В повсякденній роботі партком комбінату і первинні парторганізації націлюють профспілкові організації саме на залучення якнайширшого кола робітників до керівництва виробництвом, на виховання непримиренності до будь-яких недоліків в роботі.

Особлива увага при цьому приділяється загальним зборам — одній з найбільш дійових форм організаторської і виховної роботи профспілок, ефективному засобу мобілізації трудівників на успішне виконання виробничих планів, широкого залучення їх до керівництва виробництвом. Адже на зборах вирішуються найважливіші виробничі питання. Тому на них ретельно враховуються, а потім вивчаються всі зауваження членів профспілки, їх пропозиції і поради, спрямовані на поліпшення організації соціалістичного змагання, ширше розгортання руху за комуністичну працю, за підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці кожного, посилення режиму економії т. ін. Згодом профспілкові організації вживають дійових заходів щодо перетворення в життя зауважень і пропозицій членів профспілки. За цим завжди стежать партійний комітет комбінату, партійні бюро парторганізацій цехів і виробництв.

Така організація роботи сприяє тому, що збори, як правило, проходять при високій активності робітників, які знають, що кожна їх ділова пропозиція буде врахована, вивчена і втілена в життя.

Наприклад, на одних зборах рядові члени профспілки порушили питання про розгортання індивідуального і бригадного змагання, тобто змагання абсолютно конкретних робітників — Іванова і Петрова, або конкретних бригад — № 1 та № 2.

Завком за порадою і при допомозі парткому провів велику роз’яснювальну роботу про розгортання цього змагання. І результати відразу було видно: активізувався рух за комуністичну працю.

Завком та його виробничо-масова комісія, цехові комітети профспілки постійно керують соціалістичним змаганням: підбивають підсумки роботи, виявляють передовиків, вносять свої пропозиції щодо матеріального заохочення і т. д. Все це дає свої наслідки. На 1972 р. на підприємстві 1787 робітників були удостоєні звання ударника комуністичної праці, 103 зміни, бригади, дільниці, екіпажі суден удостоєні звання колективу кому-стичної праці. А всього на комбінаті в русі за комуністичну працю беруть участь понад три тисячі робітників та інженерно-технічних працівників.

Після переходу на п’ятиденний робочий тиждень у трудівників комбінату стало більше часу для відпочинку. Тому завком, цехові комітети почали більше уваги приділяти організації дозвілля: проводяться масові виїзди, екскурсії, походи і т. ін. За останній час значного поширення почав набувати туризм.

Понад тисяча трудівників комбінату брали участь в туристських поїздках і походах по Москві, Прибалтиці, Криму, Кавказу, Закарпаттю. Туристи відвідали батьківщину В. І. Леніна — Ульяновськ, побували в Болгарії, Чехословаччині, Югославії, Угорщині.

Хороший відпочинок підносить настрій людей, дає наснагу для кращої, більш продуктивної роботи.

Багато турбот і у комсомольської організації, яка налічує в своїх лавах понад 500 хлопців і дівчат. Головна мета, яку поставила перед собою комсомольська організація, — виховання нової людини, прищеплення їй комуністичного ставлення до праці.

Коли в колективі розгорнулась боротьба за гідну зустріч XXIV з’їзду Комуністичної партії, до неї активно включились комсомольці і позаспілкова молодь. Шість комсомольсько-молодіжних колективів цехів боролися за високу честь називатися колективом імені XXIV з’їзду КПРС. Переміг в цьому змаганні комсомольсько-молодіжний колектив лісотарного цеху (бригадир Олександра Жизненко). Він досяг рекордного виробітку, а в день відкриття з’їзду виготовив понад 8700 ящиків із зекономлених матеріалів.

Високих успіхів у передз’їздівському змаганні добилася і комсомольсько-молодіжна зміна випускниці школи ФЗН Олександри Шамрай із жерстяно-банкового цеху. Дівчата зміни зарахували членом свого колективу героїчну бортпровідницю Надю Курченко, яка загинула на посту, виконували за неї норму, а зароблені гроші перераховували до комсомольської копилки.

За успіхи в роботі зміні вручено пам'ятний Червоний вимпел.

XXIV з’їзд Комуністичної партії, XVI з’їзд ВЛКСМ викликали підвищений інтерес у молоді до вивчення суспільних наук. На комбінаті працює 4 політгуртки, в яких вчиться 235 комсомольців і молодих виробничників. Кожний політгурток має власну назву: «Бесіди про комуністичну мораль», «Кругозір», «Бесіди про партію» та «Наш Ленінський комсомол». Крім цих гуртків, 200 комсомольців вивчають проблеми міжнародного життя в політичному клубі «Життя планети».

Пропагандистами в системі комсомольської освіти працюють молоді комуністи Ганна Клиценко, Тетяна Зозуля, Вячеслав Гладишев, які мають вищу і середню спеціальну освіту.

При комітеті комсомолу працює молодіжна лекторська група, якою керує молодий комуніст Даша Васильєва.

Цікаво, організовано був проведений на комбінаті Всесоюзний Ленінський залік під девізом: «Ми справі Леніна і партії вірні». Він викликав серед комсомольців і молоді комбінату нове політичне й трудове піднесення. Кожний комсомолець брав зобов’язання по виконанню виробничого плану, підвищенню ідейно-політичного рівня, загальноосвітньої та технічної підготовки.

Комсомольці комбінату внесли вагомий вклад у виконання восьмої п’ятирічки.

Під час підготовки до XXIV з’їзду КПРС комсомольці лісотарного цеху звернулись до всієї молоді комбінату з закликом стати на 100-денну трудову вахту під девізом «Трудові подарунки молоді — з’їзду партії!» їх підтримали всі комсомольсько-молодіжні колективи. Почалося змагання. В день відкриття з’їзду вони рапортували партії, що за 100 днів комсомольці і молодь, які стали на вахту, щоденні норми виконували в середньому на 148 процентів.

За трудові перемоги у змаганні комсомольсько-молодіжним змінам, які очолюють Г. Гунько та Т. Тупчий, присвоєно найменування змін імені 50-річчя ВЛКСМ.

Комсомольська організація комбінату за успіхи, здобуті у восьмій п’ятирічці, нагороджена перехідним червоним вимпелом ЦК ВЛКСМ.

Зараз серед молоді комбінату все ширше розгортається змагання під девізом «П’ятирічці—майстерність і пошук молодих!».

Комітет комсомолу, первинні комсомольські організації ведуть значну роботу серед неспілкової молоді, залучають її до лав Ленінського комсомолу. Для неї створено гурток, в якому хлопці і дівчата підвищують свій ідейно-політичний рівень. Перед тим як вступити до комсомолу, вони знайомляться з його історією, статутом, відвідують музей комсомолу Херсонщини.

Комсомольці комбінату добре пам’ятають слова свого великого вчителя: «Комуністом стати можна лише тоді, коли збагатиш свою пам’ять знанням всіх тих багатств, які виробило людство». Вони стали бойовою програмою діяльності комсомолу.

Крім гуртків, які відвідує молодь, сотні юнаків і дівчат вчаться в школах, технікумах, вузах. Лише школи робітничої молоді щороку відвідує понад 200 молодих виробничників.

Славиться комбінат своїм фізкультурно-спортивним колективом. Наприклад, лише у минулій спартакіаді народів СРСР брали участь представники 17 цехів підприємства — близько 500 чоловік.

Мають консервники і свої спортивні зірки: це — 12-разовий чемпіон СРСР, призер першості світу та Европи 1963 р. з веслування на байдарках, майстер спорту міжнародного класу, робітник сировинного відділу М. Коніков та весляр на каное неодноразовий чемпіон республіканських змагань, кандидат в майстри спорту, робітниця халвово-овочевого виробництва Н. Трунова.

Багатогранним, цікавим життям живуть комсомольці і молодь комбінату. Своєю самовідданою працею вони стверджують, що старшому поколінню йде гідна зміна.
 

Ті, що йдуть попереду (початок) До друзів за досвідом