Із фондів особового походження
Наталя Кузовова

провідний спеціаліст державного архіву Херсонської області, кандидат історичних наук

У 2007 році новими надходженнями збагатилися фонди родини Голобородьків, краєзнавця Б.Ю.Зецер, лікаря-судмедексперта Л.Г.Богуславського. До колекції документів професорсько-викладацького складу навчальних закладів вперше долучено документи ректорів Є.П.Поліщука та Ю.І.Бєляєва. Колекція документів учасників Великої Вітчизняної війни вперше поповнилася матеріалами Г.Є.Яреська, журналістів - В.А.Москаленка, громадських діячів - Б.Г.Старка. Продовжувалося комплектування фондів фотохудож-ників Д.Степанова та В.Макарова.

Завершено науково-технічне упорядкування фонду родини Фальц-Фейнів. 19 документів фонду експертно-перевірною комісією держархіву області визнано унікальними і включено до Анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду, 197 справ - особливо цінними. Фонд занесено до реєстру "Закордонна архівна Україніка". Зважаючи на високу оцінку роботи херсонських архівістів Е.О.Фальц-Фейном, можливі подальші надходження документів сім'ї Фальц-Фейнів з Ліхтенштейну.

Пішли із життя відомі постаті в мистецькому житті міста, наші фондо-утворювачі: Віктор Григорович Балаш (1932-2007), головний художник Херсонського академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша, подружжя Литвиненків: Леонід Андрійович (1923-2006), народний артист України, та Нінель Максимівна (1925-2007), заслужена артистка України, комплектування держархіву області документами за їх життя завершено. Державний архів області сподівається на додаткове надходження документів від спадкоємців.

Фонд родини Голобородьків поповнився документами Юрія Костянтиновича Голобородька, письменника, творчий доробок якого в останні роки зріс. Це рукописи повістей, нарисів та оповідань, серед яких -"Лиманські    билиці"   (2001), "Королівське

© Н.Кузовова. 2007

ІЗ ФОНДІВ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

полювання" (2002), «У років своя пам'ять» (2006), а також статті та рецензії у газетах за 1990-2005 pp.: «В неспокої серця і душі», «Старе городище», «Герб моєї сім'ї - це колосся» та ін., які раніше не ввійшли до його фонду. Багаторічна літературна діяльність Ю.К.Голобородька та її окремі аспекти відображені у багатьох статтях. Його 80-річний ювілей супроводжувався значним резонансом у літературному житті Херсонщини і був відзначений Херсонською обласною організацією Національної спілки письменників України та громадськістю. Крім документів про нагородження, заслуги Ю.К.Голобородька у галузі літератури знайшли відображення у привітаннях та віршах-присвятах від колег: М.Братана, В.Кулика та ін.

Друковані видання архів отримав від Євдокії Петрівни Голобородько, професора, доктора педагогічних наук та Ярослава Юрійовича Голобородька, професора, академіка, доктора філологічних наук. Також Голобородьки передали статті у газетах, присвячені 100-річчю з дня народження К.Й.Голобородька, педагога, ветерана праці, яке відзначалося у 1999 р.

На державне зберігання надійшов доробок херсонського краєзнавця Беатриси Юхимівни Зецер, який суттєво доповнив її фонд у держархіві області. Це, насамперед, рукопис історичного нарису Б.Ю.Зецер «Оборона Херсона. Боевой путь Дунайской военной флотилии на Херсонщине. 15.08.1941 г. -25.09.1941 г.» та матеріали до нього (1987-2004): виписки з архівних і друкованих джерел, спогади учасників, статті у газетах про бойові дії Дунайської воєнної флотилії, зібрані Б.Ю.Зецер протягом 1983-2004 pp. Ґрунтовність та достовірність дослідження підтверджує солідний допоміжний апарат, укладений автором про бойові дії Дунайської воєнної флотилії: картотеки загиблих кораблів та особового складу (1983-1990-ті pp.), журнал з адресами учасників бойових дій (1983-1995). Документи, передані Б.Ю.Зецер,   також   відображають пошукову

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

діяльність та популяризацію її результатів, яка вилилася у створення музею Бойової слави в загальноосвітній школі № 53 м. Херсон (1987). Серед них - листи учасників бойових дій Дунайської воєнної флотилії та їх рідних до Зецер Б.Ю, сценарії заходів зустрічей школярів з ветеранами флотилії - учасників оборони Херсона у 1941 p., книга обліку надходжень експонатів у музей, укладена Б.Ю.Зецер, щоденник пошуковців загальноосвітній школі № 53, фотографії їхнього походу за маршрутом «Херсон - Гопри - Стара Збур'ївка - Рибальче - Геройське - Василівка Покровське» (1985), зустрічей учасників бойових дій Дунайської воєнної флотилії (1987, 1990). Принагідно зазначимо, що результати копіткої праці Б.Ю.Зецер, незважаючи на їхнє важливе краєзнавче та виховне значення, через брак коштів досі не опубліковані.

Документи Євгена Павловича Поліщука (1925-2003), професора, кандидата філософських наук, ректора Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської, на державне зберігання передала його вдова - Зоя Володимирівна. Це його дисертаційне дослідження на тему: «Соотношение идеологии и общественной психологии» (К., 1966), друковані праці, біографічна довідка, матеріали до біографії: особисті документи, урядові телеграми, дипломи і грамоти про визнання його заслуг державою і громадськістю, вітання із святами та ювілеями, статті у газетах про освітню та громадську діяльність Є.П.Поліщука, його фотографії, некролог.

Юрієм Івановичем Бєляєвим, професором, кандидатом філологічних наук, ректором Херсонського державного університету, до держархіву області передано його рукописи, друковані видання, документи про захист кандидатської дисертації, статті про його наукову та громадську діяльність, документи (урядові телеграми, грамоти, посвідчення тощо) про присвоєння Ю.І.Бєляєву почесних звань та державних нагород за заслуги у галузі освіти і науки, поздоровлення із святами і ювілеями, запрошення на наукові конференції та культурно-мистецькі заходи.

До фонду Богуславського Леоніда Григоровича, лікаря-судмедексперта, надійшли документи від його вдови - Ніни

Андріївни, що складаються з його нотаток та довідок про відзнаку за проявлену доблесть у боях під час Великої Вітчизняної війни, а також слайдів, які відображають трагічні події Голокосту, хід розслідування злодіянь нацистських окупантів у Херсонській області, а саме: фотокопію знімку розстріляних євреїв (1942) та фотографії ексгумації поховання єврейського населення, розстріляного нацистськими окупантами у 1942 р. поблизу с. Михайлівка Скадовського району та ін.

Документи Яреська Григорія Єгоро-вича, ветерана Великої Вітчизняної війни, включають його спогади про події BOB, написані у 1987 p., автобіографію, особисті документи, матеріали про нагороди та відзнаки, статті про нього та його фотографії у друкованих виданнях: у книзі «Пламя над степью» (Сімферополь, 1987), «Саперы» (М., 1995), «Грудью врага сметая» (М., 1995), «Кто есть кто в Херсонской области», «Скадовськ і скадовчани» та ін., в газетах, а також документа (спогади, грамоти тощо) дружини Г.Є.Яреська -Марії Миколаївни, ветерана праці.

До колекції «Журналісти і письменники Херсонщини» приєднані документи Віталія Опанасовича Москаленка, журналіста, члена Національної Спілки письменників України. Серед них - статті, матеріали біографічного характеру, особисті документи (атестати, свідоцтва тощо), примірники газети «Громада», засновником якої був В.А.Москаленко, колекція фотографій, які відображають різні історичні етапи життя Херсонщини.

До фонду «Громадські діячі Херсонщини» від С.О.Гейка, історика-краєзнавця (м.Берислав) вперше надійшли документи Бориса Георгійовича Старка, протоієрея, церковного діяча (1953-1960). Б.Г.Старк користувався повагою не лише вищого духовенства, але й партійної верхівки, в результаті його діяльності помітно активізувалося місцеве духовенство, пожвавилося духовне життя регіону.

Зважаючи на зростання значення фондів особового походження як історичного джерела, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з особами, що залишили слід в історії регіону, колекціонерами, краєзнавцями та власниками приватних архівних зібрань.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Галина Гордійчук

заступник начальника відділу державного архіву Херсонської області

У 2007 році фонди держархіву поповнилися новими надходженнями відеофонограм репортажів, інтерв'ю, програм журналістів Херсонської обласної державної телерадіокомпанії за 2003 рік, документів з позачергових виборів у народні депутати України 2007 року, авторської телепередачі Марущака А.П. «XX століття. Херсонський хронограф» за 2004-2005 роки (кінохроніка 1970-1973 років), що створюється за сприяння держархіву області, та заходів, організованих Херсонським губернським Дворянським Зібранням протягом 1993-2004 років.

Серед відеодокументів за 2003 рік, що надійшли від ХОДТРК, сюжети про роботу органів державної влади і місцевого самоврядування, промислових підприємств, установ і організацій Херсонщини, перебування на Херсонщині відомих політичних, громадських діячів, високих посадових осіб, проведення фестивалів «Таврійські ігри», «Чорноморські ігри», «Таврійська родина», кавунового фестивалю «Солодке диво», Всеукраїнської шкільної олімпіади з історії, відзначення 225-річчя Херсона, річниць визволення Херсона від фашистських загарбників, виведення радянських військ з Афганістану, Дня Перемоги, Різдвяних і Першотравневих свят, Дня захисника Вітчизни, Дня Конституції, ювілеїв установ, ювілейного вечора голопристанської поетеси Н.Коломієць. Представлені матеріали про музей космонавтики, створений В.Г.Писанською, відкриття в Херсоні пам'ятника Г.Потьомкіну, меморіального комплексу на честь загиблих міліціонерів, нової цифрової телефонної станції «Укртелекому», регіонального управління акціонерного комерційного банку «Надра», загрозу підтоплення в регіоні та роботу відповідних служб з його попередження, боротьбу з сараною на полях Херсонщини, підсумки перепису населення, та ін.

Крім того, серед нових надходжень актуальні відеодокументи про позачергові вибори народних депутатів України 2007 року, а саме: бесіди журналістів з представниками

© Г.Гордійчук. 2007

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ВІДЕОРЯД

політичних партій і блоків Г.Герман, А.Гриценком, В.Литвином, Ю.Луценком, К.Самойлик, О.Стояном, Ю.Тимошенко, Т.Чорноволом, Н.Шуфричем, В.Януковичем про їх передвиборчі програми, прес-конференції представників Комітету виборців України, блоку «Наша Україна - Народна самооборона», міжнародних спостерігачів про хід голосування та про недоліки в організації цього процесу, підготовку виборчих дільниць до виборів, попередні результати виборів в Україні та регіоні тощо.

Документальна скарбниця держархіву області поповнилася новими матеріалами телепередачі «XX століття. Херсонський хронограф», яка створюється працівниками ХОДТРК з використанням кінодокументів за минулі роки, що зберігаються в державному архіві області. Це низка телепередач, інтерв'ю, сюжетів підготовлених херсонськими журналістами в 1970-1973 роках про визначні події в соціальному, культурному і громадському житті Херсонщини: досягнення трудових колективів Херсонського нафтопереробного заводу ім. С.Орджонікідзе, Херсонського комбайнобудівного заводу ім. Г.І. Петровського, Херсонського суднобудівного заводу ім.Комін-терну, Херсонської фабрики «Більшовичка», Новокаховського електромашинобудівного заводу, Генічеського рибозаводу, впровадження нових технологій на промислових підприємствах Херсонщини; нагородження колективів Херсонського суднобудівного заводу, Херсонського консервного заводу, колгоспу ім.Кірова Білозерського району та ін. орденами Леніна і Трудового Червоного Прапора. У передачах йдеться про розбудову мікрорайонів ХБК, Шуменського, селища Корабелів, будівництво Каховської зрошувальної системи, відкриття нового приміщення поштамту в Херсоні, сільсь-когосподарські роботи; святкування на Херсонщині 25-річчя з Дня Перемоги, урочисте відкриття в Херсоні пам'ятної стели героям Великої Вітчизняної війни, на Скадовщині - пам'ятника землякам-партизанам О.Ю.Гірському та О.К.Ладичуку.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Зацікавлять глядачів теленариси про П.Х.Дубинду - Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена Слави та П.А.Комкова, Героя Радянського Союзу, керівника підпільної організації «Центр», відзначення 100-річчя з дня народження В.І. Леніна; інтернаціональні і культурні зв'язки трудових колективів підприємств, установ і учбових закладів з побратимами із Грузії, Гвінеї, Німецької Демократичної Республіки, Угорщини; проведення фестивалю художньої самодіяльності, присвяченого 50-річчю утворення СРСР, виставку картин з фондів Третьяковської галереї в Херсонському краєзнавчому музеї, творчі портрети акторів Херсонського облмуздрамтеатру, заслужених артистів УРСР Г.О.Кузьменкова та Н.М.Литви-ненка, гастролі на Херсонщині Київського державного академічного українського драматичного театру ім. І.Я.Франка за участі народної артистки СРСР Н. Ужвій.

Привертають увагу нариси про херсонських художників - живописця Загороднюка Ф.І. та скульптора Шапка І.Г., відкриття пам'ятника Т.Г.Шевченку на проспекті Текстильників в м. Херсоні, експозицію в краєзнавчому музеї, присвячену 80-річчю з дня народження Б.Лавреньова, музей письменника та судновий архів суховантажу «Борис Лавреньов», підготовку спеціалістів для сільського господарства в Херсонському сільськогосподарському інституті, вшанування 100-річного ювілею засновника інституту «Асканія-Нова», професора І.І.Іванова, відкриття меморіальної дошки на його честь, виведення групою науковців інституту, очолюваною академіком Л.К.Гребе-нем, Героєм Соціалістичної Праці, нової лінії української білої степової свині; досягнення херсонських спортсменів, футбольні матчі за участі херсонської команди «Локомотив»; виготовлення суднобудівниками Херсонщини шхуни «Еспаньола» для зйомок фільму «Остров сокровищ», повернення з М.Балтимора навчального судна «Товариш», замальовки про збирання грибів, літній відпочинок школярів в піонерських таборах Херсонщини, рослинний і тваринний світ Херсонщини, живий куточок в гідропарку м.Херсона, заліснення пісків у Цюрупинському районі та повідомлення херсонських синоптиків.

Предводителем Херсонського губернського Дворянського зібрання Жарких-Шмігель-ським В.Б., разом з документами на паперовій основі, були передані відеофонограми заходів, організованих Зібранням протягом 1993-2004 років. Це урочистості та концерт артистів Херсонського обласного музично-драматичного театру з нагоди відзначення 3-ї річниці відновлення діяльності Херсонського

губернського Дворянського зібрання; відкриття IV Православних історико-філософських читань в Херсонському краєзнавчому музеї; панахиди в Херсонських соборах Святого Духу, Успіння Божої Матері, Свято Катерининському соборі, Морському храмі Святителя Миколая за Великими Князями Миколою Михайловичем, Георгієм Михайловичем та Дмитром Костянтиновичем до 80-річчя їх розстрілу в Петропавлівській фортеці, поминання екіпажу атомного підводного човна «Курськ» і моряків-херсонців, загиблих в морі, померлих від ран та хвороб; підйом купола на відновленому храмі Стрітення Господнього; відзначення року О.С.Пушкіна в Херсоні, присвячене 200-річчю з дня його народження, театральне дійство за участю театру «Голос» та колективу школи мистецтв «Ювента», артистів Херсонської філармонії, театралізоване дійство «Світлому генію Пушкіна...» за участі учнів Херсонського культосвітнього училища; репортажі про відзначення Днів О.В.Суворова в Херсоні, інтерв'ю з предводителем ХГДЗ Жарких-Шмігельським В.Б. про перебування О.В.Суворова в Херсоні та можливість канонізації князя Російською православною церквою.

Відеофонограми є чудовою ілюстрацією до подій, відображених в документах підприємств, установ і організацій, збережених на інших носіях інформації, тому робота з подальшого комплектування держархіву області відеодокументами продовжуватиметься і в наступному році, зокрема, передбачено надходження наступних телепередач А.П.Марущака «XX століття. Херсонський хронограф» та відеофонограм репортажів, інтерв'ю, програм журналістів Херсонської обласної державної телерадіокомпанії за 2004 рік.
 

«Відтворення» Володимира Куликівського Документальний відеоряд