Сьогодення архівної служби Херсонщини
Віктор Боровик

директор державного архіву Херсонської області

 

Становлення архівної справи на Херсонщині прийшлося на неспокійні 20-ті роки XX століття. У квітні 1921 року Херсонський повітовий виконавчий комітет прийняв рішення про організацію Херсонської особливої архівної комісії. До її завдань входило виявлення та облік документів установ дореволюційного періоду, забезпечення збереженості історичних цінностей.

За час, що минув, у справі збереження документальної спадщини нашого краю відбулося чимало змін.

Сьогодні архівна система області складається з державного архіву області, архівних відділів 3 міських та 18 архівних відділів районних державних адміністрацій, 50 трудових архівів при міських, районних, сільських та селищних радах, відомчих архівів установ, організацій та підприємств області.

В державному архіві Херсонської області за майже 90-річну його історію сформовано багатий документальний комплекс: понад 3 тисячі фондів, понад 780 тис. одиниць зберігання за 1721-2006 роки, майже 30 тис. фотодокументів. Бібліотека архіву нараховує понад 10 тис. книг, журналів та брошур. Та головна цінність - це люди, які працюють в архівах: в державному архіві області трудяться 57 чоловік, а всього в державних архівних установах області працює 105 кваліфікованих фахівців, з них 64 - державні службовці.

Провідний спеціаліст відділу формування НАФ і діловодства державного архіву області Кузовова Н.М. захистила у Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна дисертацію на здобуття наукового ступеня і стала першою серед архівістів області кандидатом історичних наук.

Вперше за всю історію архівної справи в області за вагомий особистий внесок у дослідження голодоморів в Україні Указом Президента України заступника директора Марущак О.О. нагороджено високою державною відзнакою - орденом Княгині Ольги III ступеню. Безумовно, це може розглядатися як заслуга всього колективу у справі розкриття історичної правди нашого краю.

Рік 2007 в цілому був сприятливий для розвитку архівної справи на Херсонщині. В нове приміщення переїхав архівний відділ Генічеської райдержадміністрації. Капітально відремонтовано приміщення архівних відділів Великолепетиської та Горностаївської райдержадміністрацій.

Значні обсяги робіт по приведенню у належний стан приміщень виконано в держархіві області: на виділені з обласного бюджету кошти відповідно до програми розвитку архівної справи здійснена заміна склоблоків на будівлі по вул. Радянській, 3.

Сьогодні практично всі архівні відділи забезпечені комп'ютерною технікою, Херсонський і Новотроїцький підключено до мережі Internet. Це дає змогу більше уваги зосередити на організації пошукової роботи, активізувати публікаторську діяльність. Так, протягом 2007 року архівними установами низової ланки підготовлена 51 публікація у місцевій пресі, 49 виставок, 14 радіопередач.

Серед форм роботи, що стали традиційними з організаціями - джерелами комплектування державного архіву області є семінари, перевірки архівів. Завдяки консультаціям, що проводять спеціалісти держархіву області, архівних відділів на місцях відповідальні за архіви працівники організацій можуть в будь-який час отримати відповіді на всі питання, що їх цікавлять: по складанню номенклатури, описів справ, ведення діловодства.

В цьому році держархів області започаткував проведення спільних колегій з організаціями, які перевірялися з питань збереження архівних документів та ведення діловодства. Так, у грудні 2007 року на колегії управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації було розглянуто і прийняте відповідне рішення щодо стану збереження документів НАФ та ведення діловодства в установах охорони здоров'я.

У 2008 році планується проведення огляду стану діловодства та збереження архівів у структурних підрозділах обласної та районних державних адміністрацій.

В цьому році архівними установами області здійснено значний обсяг робіт щодо завершення описування і приймання документів, пов'язаних із проведенням позачергових виборів народних депутатів до Верховної Ради України.

Велике значення архівісти надають виконанню довідок соціально-правового характеру та тематичних запитів громадян і організацій. Характер запитів різноманітний: підтвердження стажу роботи на підприємстві, розмір заробітної плати, надання копій актів, витягів із розпоряджень про відведення в користування земельних ділянок, дозволу на будівництво, установлення опіки та піклування та ін.

Щорічно читальний зал держархіву області відвідує близько 250 користувачів. Документами держархіву області користуються журналісти при підготовці нарисів, статей, студенти для написання рефератів та дипломних робіт, вчителі, науковці.

В 2007 році з архівними документами з історії Голодомору працювало 14 користувачів. Це - краєзнавці, представники громадських організацій, райдержадміністрацій. Серед відвідувачів та кореспондентів архіву не лише громадяни Херсонщини, але й жителі України, зарубіжних країн: Росії, Білорусії, Казахстану, Швеції, Німеччини, Канади Австралії, Ізраїлю.

Пожвавленню виставкової діяльності державного архіву області сприяло придбання спеціально розробленого обладнання (6 стендів) для пересувних виставок документів.

Протягом 2007 року архівісти держархіву області організували 18 виставок різноманітної тематики, серед яких найінформативнішими були пересувна виставка «Херсонщина. Голодомор. 1932-1933 рр.», «90 років з часу заснування товариства «Українська Хата», «Архівній службі України - 90», «Ідея незалежності України в архівних документах» та ін. Однією з популярних форм оприлюднення архівної інформації стало розміщення на веб-сайті обласної державної адміністрації виставок документів он-лайн «З історії  розвитку  господарського комплексу Херсонщини» та «Заради вільного національного життя» (до дня Конституції України).

В архіві організовуються екскурсії для студентів, проводяться засідання ради ветеранів, круглі столи, зустрічі з цікавими людьми. Працівники державного архіву області протягом року підготували статті до тому «Зводу пам'яток історії і культури України» по Херсонській області.

Архівісти здійснили свій внесок у підготовку міжархівного «Зведеного каталогу метричних книг» та реєстру архівних фондів меморіального характеру (документи про Голодомор 1932-1933 pp.). Одним із перших в Україні державний архів області підготував і розмістив на веб-сайтах обласної державної адміністрації та Державного комітету архівів України адаптовану версію реєстру фондів меморіального характеру з історії Голодомору на Херсонщині у 1932-1933 pp.

Зусиллями працівників всієї архівної служби Херсонщини підготовлено до друку довідник «Відомості про місця зберігання документів з особового складу», появу якого, без перебільшення, чекали багато років жителі області та працівники соціальних установ.

Ресурс для подальшого розвитку архівної справи в області є. В його основі напружена, плідна праця по реалізації заходів, передбачених Державною та обласною програмами розвитку архівної справи на 2006-2010 рр.

В планах архівістів - видання збірника документів з історії Голодомору на Херсонщині у 1932-1933 pp., підготовка до видання другого тому Анотованого реєстру описів державного архіву Херсонської області періоду після 1917 p., довідково-інформаційних видань, зокрема, Анотованого переліку справ «З історії державотворення на Херсонщині (1917-1921 рр.)», Покажчика «Карти і плани у фондах державного архіву Херсонської області». Продовжуватиметься робота над випуском видань із серії «Бібліотечка архіву».

Пріоритетним напрямком залишається створення баз даних з різноманітної тематики, впровадження інформаційних технологій у архівну справу.
 

«Архіви Голодомору» в Україні 1932-1933 pp.: Сучасний стан та перспективи досліджень (продовження) Біля витоків Чорноморського флоту