1957 год
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ХЕРСОНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ О СОСТОЯНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ

15 августа 1957 г.

За останні 2-3 роки в більшості шкіл створена навчально-матеріальна база: обладнані столярні, слюсарні майстерні та робочі кімнати. В 298 школах створені майстерні по дереву, в 82 — по металу, обладнано 108 робочих кімнат, 48 гаражів і навісів. Школи одержали від підприємств, установ і радгоспів значну кількість двигунів, електромоторів, верстатів, автомашин, тракторів, комбайнів, а також велику кількість інструментів.

Всі сільські середні і семирічні школи мають навчально-дослідні ділянки з повною нормою землі, де проводиться практична робота учнів.

Значного розмаху в школах області набуло виробниче навчання. Якщо у 1955/56 навчальному році було тільки 8 шкіл з виробничим навчанням, то в 1956/57 р. в школах працювали класи з виробничим навчанням, а при двох школах організовані спеціалізовані класи. В цих класах 880 учнів навчаються слюсарній справі, по спеціальності механіків-комбайнерів —790 учнів, 430— по тваринництву, 470 — по рільництву, 450 — по садово-виноградарству, 225 — токарів, 150 — слюсарів та ін.

Виробниче навчання в школах ведеться з 15 спеціальностей. Для проведення виробничого навчання виділені підприємства, МТС, колгоспи і радгоспи, база яких задовольняє вимоги програм. Керують навчанням досвідчені інженери, техніки, агрономи, майстри та механізатори.

Добре організовано виробниче навчання учнів у Херсонській середній школі № 20. В цій школі обладнано токарну і слюсарну майстерні, є достатня кількість різного інструменту, що забезпечує одноразову работу 18—20 учнів. Більшість учнів з великим задоволенням відвідують уроки виробничого навчання і сумлінно ставляться до виконання практичних завдань. Учні Херсонської середньої школи № 3 проводять виробниче навчання на базі текстильного комбінату.

Досвід показує, що класи з виробничим навчанням повністю себе виправдовують. Учні на базі теоретичних знань набувають практичні трудові навики і оволодівають основами промислового та сільськогосподарського виробництва.

За останній час приділяється виключна увага залученню учнів до участі в суспільно-корисній праці. Якщо в 1953 р. тільки 50% підлітків 12—16 років брали участь у колгоспному виробництві і виробляли за рік по 80 трудоднів, то у 1956 р.— 71% підлітків цього ж віку працювали в колгоспах і виробили до 120 трудоднів.

Всього учнями у 1956 р. вироблено 562 тис. трудоднів, насаджено 351 тис. дерев і кущів, вирощено 160 тис. саджанців, зібрана кукурудза на площі 19 тис. га, вирощена кукурудза на площі 627 га...

Партархив Херсонского обкома Компартии Украины, ф, 46, оп. 1, д. 3111, л. 21—23. Подлинник.

 

* * *

 

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ХЕРСОНСКОГО ОБКОМА ПАРТИИ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ О ПРАЗДНОВАНИИ 40-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

20 ноября 1957 г.

В зв'язку з підготовкою до 40-х роковин Великого Жовтня значно поліпшилась виховна робота серед населення. Понад 20 тис. агітаторів роз'яснювали тези відділу пропаганди і агітації ЦК КПРС та Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС до сорокаріччя Великої Жовтневої соціалістичної революції... Читались лекції, доповіді, проводилися теоретичні конференції, тематичні вечори, ве-чори-зустрічі трудящих із старими більшовиками, учасниками громадянської та Великої Вітчизняної воєн, з Героями Радянського Союзу та Героями Соціалістичної Праці, передовиками виробництва...

До сорокаріччя Великої Жовтневої соціалістичної революції вийшли дві збірки: «З історії соціалістичної перебудови сільського господарства на Херсонщині» (т. 1), «40 років Радянської влади на Херсонщині».

У всіх районах області проведені кінофестивалі, фестивалі молоді, в яких взяло участь 214 колективів художньої самодіяльності. 180 кращих учасників художньої самодіяльності Херсонської області виступили на республіканському фестивалі молоді.

Готуючись до 40-х роковин Великого Жовтня, в області збудовано 72 колгоспних клуби, в яких завезено понад 10 тис. театральних крісел. Відремонтовано 278 сільських клубів та 21 районний будинок культури.

Обласний театр підготував нову виставу М. Зарудного «Ніч і полум'я», а обласна філармонія — літературно-музичну композицію «Володимир Ілліч Ленін».

Обласний історичний музей створив нову експозицію відділу історії радянського суспільства, підготував і надіслав в райони області пересувну виставку на 10 планшетах «Херсонщина за 40 років». Обласний краєзнавчий музей підготував виставку про ріст соціалістичного сільського господарства Херсонської області за 40 років. Організована обласна художня виставка, на якій було виставлено 197 робіт живопису, скульптури, графіки і декоративно-прикладного мистецтва. Організована фотовиставка та проведено місячник по розповсюдженню книги.

В м. Каховці споруджено пам'ятник М. В. Фрунзе, відкрито музей історії Каховки. В Новій Каховці відкрито пам'ятник-обеліск Героям громадянської та Вітчизняної воєн. Пам'ятник-обеліск Героям громадянської та Вітчизняної воєн встановлено на Чонгарському півострові Генічеського району...

Партархив Херсонского обкома Компартии Украины, ф. 46, оп. 1, д. 3104, л. 94—96. Подлинник.

 

 
 

1956 год 1958 - 1977 годы