1950 год
ИЗ ИНФОРМАЦИИ ХЕРСОНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОБКОМУ КП(6)У О ПРОВЕДЕНИИ «НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ КНИГИ»

24 апреля 1950 г.

...«Неделя детской книги» в текущем году прошла в области организованно.

Во всех клубах, библиотеках и красных уголках проведена большая массово-политическая работа среди детей и их родителей.

В клубе им. Ленина была организована книжная выставка детской литературы. Ежедневно в читальном зале проводились читки: «Русские народные сказки» (для детей младших классов), повесть лауреата Государственной премии А. Мусатова «Стожары», повесть Е. Ильиной «Четвертая высота» и др.

Проведена читательская конференция по произведению В. Катаева «Сын полка» и беседа «Детские годы В, И. Ленина».

Областная детская библиотека в «Неделю детской книги» организовала тематические выставки детской литературы: «Советская детская книга — русская, украинская, народов СССР», «Наши любимые книги». Проведена встреча учащихся с писателями Херсонского литобъединения. Проведен литературный вечер с учащимися старших классов. Ежедневно проводились беседы на темы: «О жизни и деятельности великого вождя В. И. Ленина», «О юных патриотах нашей Родины», «О дружбе народов СССР».

В большинстве клубов, библиотек и красных уголков, в цехах и общежитиях проведены лекции и беседы с родителями на темы: организация внеклассного чтения и выбора книг для детей в соответствии с их возрастом...

Председатель областного совета профсоюзов К. Сокирко

Партархив Херсонского обкома Компартии Украины, ф. 46, оп. 1, д. 1800, л. 27—29. Подлинник.

 

* * *

 

ИЗ СТЕНОГРАММЫ МИТИНГА ПИСАТЕЛЕЙ г. КИЕВА, ПОСВЯЩЕННОГО НАЧАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА КАХОВСКОЙ ГЭС НА ДНЕПРЕ

21 октября 1950 г.

Головує Ю. Смолич

...Відкриваючи наш мітинг, товариші, я хочу звернути увагу всіх письменників на те, що ухвала Ради Міністрів Союзу РСР * про велику будову у нашій республіці на нас, Спілку радянських письменників України, покладає величезний обов'язок. Це значить, що наша творчість, творчість письменників усіх жанрів повинна бути не просто скерована, а повинна бути прикута як найбільше до цієї величної будови. Ця будова, яка здійснюватиметься 5_б років, стане історією нового трудового піднесення нашого народу...

І ми, письменники, наша творчість повинні відбити цей величний процес...

Слово має П. Воронько

...Коли ми бачимо гігантське будівництво на півдні України, коли розділяється Дніпро на дві течії і потече в Чорне і Азовське море, то душу охоплює величезна радість за свою Батьківщину, гордість за свій Уряд, гордість за свою велику Партію, що скеровує наш народ і веде його до комунізму...

Слово має М. Бажан

...Над Волгою, Аму-Дар'єю і Дніпром піднімаються зараз прапори величних будов. І ми, письменники Радянської України, в глибині свого серця знайдемо слова, щоб гідно оспівати ці прапори, щоб гідно оспівати ту будову, яка на нашій землі будується всім радянським народом, яка принесе щастя нашому рідному українському народові, всьому Радянському Союзу... .

Слово має І. Цюпа.

Слово «Каховка» увійшло в нашу свідомість ще з дитинства, коли ми читали в художніх творах про те, як наші батьки, старше покоління, наш народ на Каховському плацдармі... громили білогвардійців... На Каховку йшли дивізії Бульонного, визволяючи Крим. Зараз по цьому маршруту веде партія. Сюди підуть інші полки, полки звитяжців, щоб будувати комунізм...

Ми, слухаючи сьогодні радіо, з величезною радістю сприймали повідомлення про те, що на Дніпрові виросте величезна гідростанція.

Ми повинні піти, як сурмачі на цю будову. Людина створила цю могутню турбіну і людина її опише. Радянські люди роблять прекрасні діла і радянські люди оспівують ці прекрасні діла, і наш обов'язок включитися в цю справу і оспівати ці діла...

Слово має т. Масенко

В зв'язку з сьогоднішньою нашою радісною розмовою на цю прекрасну тему я хочу сказати, що коли ми будемо оспівувати ці величезні споруди, цю красу степів, перш за все ми будемо співати про наших радянських людей, про творців цієї оновленої землі...

ЦГАМЛИ -УССР, ф. 590„ оп. 1, д. 119, л. 8, 32, 38, 40, 45—47. Стеклограф

 

 
 

1949 год 1951 год