1949 год
ИЗ ОТЧЕТА ХЕРСОНСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКОНА О ВСЕОБУЧЕ

Не ранее 1 октября 1949 г.

...Протягом 1948/49 навчального року проведено 5 нарад завідуючих райвно, на яких питання всеобучу завжди було основним. В області створено фонд всеобуча в сумі 682 275 крб., за рахунок фонду всеобуча видано допомогу одягом та взуттям 4300 учням.

Видано безкоштовно взуття на 279 800 крб., пальто — 790, мануфактури — 1630 м переважно дітям інвалідів Вітчизняної війни та дітям-сиротам, батьки яких загинули на фронтах Вітчизняної війни.

В Каховському районі створено фонд всеобуча в сумі 61 500 крб. грішми та 25 т різного зерна. В створенні фонда всеобуча в Каховському районі особливу увагу виявили директор радгоспу «Червоний Перекоп», який виділив з директорського фонду ЗО тис. крб., директор радгоспу ім. Рози Люксембург виділив 16 тис. крб. Крім того, завідуючий Каховським райвно при допомозі райкому КП(б)У провів відповідну масову роботу серед населення району, через батьківські комітети при школах. . .

Від концертів та вистав зібрано більше 10 тис. крб. Колгоспи району виділили в фонд всеобуча гроші та зерно.

Створено фонд всеобуча по школах в Новотроїцько-му — 88 тис. крб., в Захарівській початковій школі — 38 тис. крб., в середній школі Асканія-Нова — 10 тис. крб.

Створено фонд всеобуча в Іванівському районі — 28 тис. крб. та 29 т зерна, Бериславському — 28 тис. крб., Велико- лепетиському— 18 тис. крб.

До окремих віддалених шкіл організовано підвіз учнів. Всього в області підвозилось 1070 учнів, в Чаплинському районі підвозиться 167 учнів, в Херсонському — 47 учнів, в Великолепетиському — 52. Але цих заходів було ще недостатньо, щоб залучити до навчання всіх дітей шкільного віку.

В школах області на початку 1948/49 навчального року було 21 054 учня, в т.ч. по 1-4 класах — 94 195, по 5-7 — 24 454, по 8-10 — 2405...

Шкільна мережа, затверджена виконкомом Херсонської обласної Ради депутатів трудящих та Міністерством освіти УРСР, повністю забезпечувала виконання загальнообов'язкового навчання та виконання народногосподар-чого плану на 1948/49 навчальний рік.

Всього шкіл по області 815, в т. ч. початкових — 556, семирічних — 211, середніх — 48...

Для забезпечення навчання в семирічних і середніх школах дітей віддалених населених пунктів було передбачено і заплановано 36 інтернатів на 1596 учнів.

Заплановано і працювали 2 спецшколи. В області відкрито шкіл робітничої молоді — 7, в них класів — 55, учнів — 662; шкіл сільської молоді — 38, в них класів — 147, учнів — 1530.

Всього приміщень в області — 1105, з них спеціально збудованих для шкіл 627...

При школах нараховується 127 допоміжних приміщень, в яких розміщені шкільні бібліотеки, кабінети, інтернати, їдальні та буфети. Для вчителів збудовано та придбано в цьому році 102 будинки, в яких живе 196 вчителів та їх родин, з них новозбудованих 39 будинків, одноквартирних — 21 та 18 двокватирних...

Всього бібліотек в школах області 456, в них книжок 115 878. З них для позашкільного читання 80 296 прим. Придбано книжок для поповнення бібліотек в цьому році 25 588 прим, на 155 тис. крб.

В 1948/49 навчальному році облвно приділив велику увагу справі добору, вивченню та розстановки керівних та педагогічних кадрів, чим добився значного поліпшення якісного складу керівних та педагогічних працівників. Кількість вчителів в порівнянні з минулим роком значно збільшилась: на 1 січня 1948 р. — 4183, на 1 січня 1949 р. — 4630 вчителів...

В 1948/49 навчальному році було нагорождено 52 чоловіки по Херсонській області за вислугу років та бездоганну роботу: орденом Леніна — 3, орденом Трудового Червоного Прапора — 3, орденом «Знак Пошани» — 15, медаллю «За трудову доблесть» — 12, медаллю «За трудову відзнаку» — 19 чоловік.

Завідуючий Херсонським облвно Ф. Лисенко

Госархив Херсонской области, ф. р-2239, оп. 1, д. 225, л. 5—8, 12, 14, 33. Отпуск.
 

1948 год 1950 год