1934 год
ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗ. «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» О РАБОЧИХ СОБРАНИЯХ В ХЕРСОНЕ, ПРИВЕТСТВУЮЩИХ БОРЦА МЕЖДУНАРОДНОГО РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА

3 марта 1934 г.

Відкриті партзбори робітничих колективів паротурбінної і ди-вельної електростанції бурхливими довготривалими оплесками зустріли повідомлення про приїзд до Москви тов. Димитрова...

Збори ухвалили надіслати [йому] вітальну телеграму й путівку ті курорт.

Бригади ремонту тисячосилого дизеля «Гофман» і агрегата «Лінке» оголосили себе за вдарні імені болгарського комуніста, визволеного із фашистських пазурів...

Залізничники Херсонського вузла гаряче вітали мужнього борця за пролетарський Жовтень. Вони ухвалили відпрацювати один день на допомогу жертвам фашистського терору. Деякі ділянки вже зібрали кілька сот карбованців.

Газ. «Наддніпрянська правда», № 51, Херсон, 3 марта 1934 г.

 

* * *

 

ИЗ ПИСЬМА КАДРОВЫХ РАБОЧИХ — УДАРНИКОВ ЗАВОДА им. Г. И. ПЕТРОВСКОГО НАРКОМУ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛОКОМОБИЛЕЙ

20 сентября 1934 г.

Ми з величезним ентузіазмом вітаємо клопотання Херсонського міськпарткому про організацію на нашому заводі виробництва локомобілів.

Наш завод був у минулому кустарною майстернею. За роки першої п'ятирічки він докорінно переозброївся і являє тепер собою передове підприємство Херсона. З і млн. 900 тис. крб. основного капіталу, з яким завод прийшов до початку першої п'ятирічки, він виріс до 5 млн. 900 тис. крб. Виросли нові корпуси, збудовані за останнім словом техніки...

Із підприємства з несталою виробничою програмою наш завод перетвориться в спеціалізоване підприємство з програмою до 60 млн. крб., на завод високої рентабельності з коефіцієнтом віддачі до шести. Зростуть кадри в семитисячний колектив, і пролетарська база Херсона значно поповниться. Країна дістане добрий локомобіль, який так потрібен сільському господарству. Дістане в найкоротший строк і при незначних капіталовкладеннях.

Ось чому робітничий та інженерно-технічний колектив заводу, уяснивши всю серйозність і відповідальність взятої на себе задачі, настійно просить тебе, тов. Орджонікідзе, порушити клопотання перед Радою Праці й Оборони про передачу виробництва локомобілів нашому заводу ім. Г. І. Петровського.

Протягом ряду років ми з честю справлялися з завданнями, що їх ставили перед нами партія та уряд в освоєнні і випуску ряду сільськогосподарських машин. Ми й тепер зобов'язуємося, як тільки нам передадуть виробництво локомобілів, напружити всі зусилля і з честю освоїти цю машину в найкоротші строки. Від імені шестисот ударників заводу кадровики.

Кадровики (Следует 25 подписей.)

Газ. «Наддніпрянська правда», № 217, Херсон, 20 сентября 1934 г.

 

* * *

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗ. «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» О ЗАНЕСЕНИИ ХЕРСОНСКИХ КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ НА ВСЕСОЮЗНУЮ КРАСНУЮ ДОСКУ

30 октября 1934 г.

Закінчився зліт знатних людей консервної промисловості Укр-консервтресту в Одесі. Херсонський завод ім. Сталіна премійовано 8 тис. крб. і трьома патефонами. Завод ім. 8 Березня — 3,5 тис. крб. Обидва заводи за зразкову чистоту, якість продукції та виконання плану занесені на Всесоюзну Червону дошку...

Газ. «Наддніпрянська правда», № 252, Херсон, ЗО октября 1934 г.

 

* * *

 

ИНФОРМАЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЧОРНОМОРСЬКА КОМУНА» ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В СКАДОВСКОМ И КАЛАНЧАКСКОМ РАЙОНАХ

2 декабря 1934 г.

Широко розгорнули колгоспне самодіяльне мистецтво в Скадовському і Хорлівському районах. При Скадов-ській МТС організовано театр з робітників МТС і колгоспників. Театр поставив недавно п'єсу Островського «Гроза», що пройшла з великим успіхом.

Колгоспний театр відкрито і при Каланчацькій МТС Хорлівського району. Постанову цим театром п'єси Корнійчука «Загибель ескадри» колгоспні маси зустріли з великим захопленням і зацікавленням.

В організації театру при Каланчацькій МТС, у режисурі й постанові п'єси «Загибель ескадри» активну участь бере колектив Одеського російського драматичного театру ім. А. Іванова, що шефствує над Каланчацькою МТС.

Чорномор. комуна.— 1934.— 2 дек. № 59

 
 

1933 год 1935 год