1933 год
Акт опису майна гр.. Олійника Т. Широкобалківською сільрадою

1 січня 1933 р.

АКТ

Складено 1 січня 1933 р. головою фінансової секції Широкобалківської сільської ради Савчиком Сергієм у присутності тов. Пелехньова А.Л., Безроднього І.С. про те, що цього числа проведено опис майна у кулака Олійника Тараса Яковича за несплату державних податків та зборів.

Майно

Кількість Оцінка
Кінь (3 роки) вороної масті 1 150
Порося (3 міс.) 1 120
Капуста 7 кг х 0,35 2,45
Картопля 18 кг х 0,25 4,50
Огірки (95 штук) х 0,005 4,75
Баклажани (15 штук) х 0,40 6,00
Буряки 25 х 0,15 3,75
Квасоля 7 кг х 0,75 5,25

 

Херсонський облдержархiв  ф.Р-175, оп. 2, спр. 134, арк. 88

 

* * *

 

З протоколу засідання бюро партосередку Нижньосірогозької МТС про хлібозаготівлю в районі

22 січня 1933 р.

СЛУХАЛИ:

Інформацію тов. Пересипкіна по перевірці вивозу зерна фондів по В.Сірогозьким колгоспам і виконання постанови бюро прос. уповноваженим тов. Кривчиком.

УХВАЛИЛИ:

І. Відмітити, що п/ч дирекції недостатньо керувала під час вивозу фондів своїми участковими директорами, їх надзор виявив себе відсутнім у колгоспах по В.Сірогозам особливо та Н. Олександрівці, та виявлено по В.Сірогозам уповноважений від п/ос тов. Кривчик допустив, що у колгоспах “Простор” та “Ударник” були не вивезені в строк фонди з вімбарів, а тому тов. Кривчику за халатне відношення до вивозу винести догану, запропонувати йому негайно за 2 доби вивезти всі фонди і стягти з колгоспу “Зелений луг” всю заборгованість МТС як з репресивного колгоспу. Посилити вишукання розворованого хліба в ямах-доках і інших місцях, організувавши навколо цього придатний актив боротися за хліб.

Херсонський облдержархiв  Ф.П-57, оп. 1, спр. 1, арк. 8 зв.

 

* * *

Про пiдсумки хлiбозаготiвель

 

Постанова виїзного засідання президії Великолепетиського райкому, з особової справи члена КП(б)У Данильченко П.А.

24 січня 1933 р.

СЛУХАЛИ: Справу члена КП(б)У Острівського п/о тов. Данільченка Прокопа Олексійовича, тов. Данильченко член КП(б)У з 1930 року (квит. № 485262), до других партій не належав, до прт. кари притягався за недисциплінованість, мав сувору догану з попередженням, народження з 1908 року, українець, має нижчу освіту, по соцстану – робітник, в час розгляду справи займав посаду голови Кустопромисловської арт., одержував зарплату на місяць … служив в Червоній армії, був командиром відділення, в других арміях не був, під судом та слідством не був.

Звинувачується у прояві право-опортунізму на практиці, що виявилось у відмові взяти майно та вигнати з хати куркульську родину, в кволій роботі по хлібозаготівлі та мобілізації коштів, доповідає тов. Назарчук, присутній Данільченко дає пояснення, в своїх поясненнях не відхиляє того, що він не виконував доручень с. р., але це зробив тому, що добре не знав цієї куркульської родини, яку мав описати, знати майно і виселити з хати, і думав, що помилився, а на другий день його виконати цю роботу не послали.

УХВАЛИЛИ: За прояв Правої практики, невиконання доручень с. р., щодо зняття майна та виселення з хати куркульської родини, та кволу роботу по хлібозаготівлі і мобілізацію коштів, тов. Данільченко оголосити сувору догану з попередженням і застерегти його від подібних дій в дальшій роботі.

Херсонський облдержархiв  Ф.П-104, оп. 1-а, спр. 120, арк. 1

 

* * *

 

Лист Великолепетиського райкому КП(б)У до секретарів місцевих партійних осередків

Березень, 1933 р.

До всіх секретарів партосередків, партгруп та уповноважених РПК
По маючимся відомостям встановлено, що в нашому регіоні мають місце факти голодовки сімей, що впливає на політично-моральний стан бійця.

РПК зобов’язує персонально секретарів осередків, партгруп та уповноважених РПК негайно перевірити ці факти і при виявленні дійсно голодовки сімей червоноармійців, організувати видачу харчової допомоги для колгоспного активу, сім’ям червоноармійців-колгоспників з фонду, що їх одержала С/Р для допомоги сім’ям червоноармійців).

Харчову допомогу сім’ям червоноармійців видавати в залежності від участі сімей червоноармійців та перемінників в роботі по підготовці до весняної сівби.

Секретарі партосередків, партгруп та уповноважених РПК, мусять вжити всіх заходів, щоб не було ні жодного випадку опухання чи голодовки серед сім’ї червоноармійців.

Секретар РПК Кайоткін

Херсонський облдержархiв  ф.П-104, оп. 1, спр. 121, арк. 2

 

* * *

 

Лист секретаря партійного осередку с. Агаймани Афанасьєва до Нижньосірогозького райкому компартії

Березень 1933 р.

Докладное письмо о состоянии села Агайманы

Сообщаю я, Афанасьев, секретарь партийной ячейки. Тов. Валов, положение вещей в селе Агайманы очень в плохом состоянии. Каждый день мрут люди. Больше всего мрет индивидуальный сектор. За последние дни, т.е. сегодня, 9 марта – 9 человек умерло. И очень, очень много пухлых детей. Поели всех собак, кошек. Тов. Валов, не посчитайте меня трусом и оппортунистом. Я вам должен информировать положение вещей.

6.03.1933 Секретарь п/я Афанасьев

Херсонський облдержархiв  ф.П-48, оп. 1, спр. 79, арк. 5

 

* * *

 

Записки лікаря Тягинського медпункту до сільської ради

Березень, 1933 р.

Сообщаю, что в помещении общежития сельхозкоммуны находится гражданин Козачих Лагерей Алексей Мурзенко с семьей в стадии резкого истощения. Алексей Мурзенко нуждается в больничной помощи.

 

09.03.1933

Сообщаю, что в общежитии сельхозкоммуны лежит труп 2-мес. ребенка Ивана Мурзенко и в амбулатории труп Петра Мурзенко, г-н с. Казачьи Лагеря. Прошу принять меры к погребению...

Херсонський облдержархiв  Ф.Р-314, оп. 1, спр. 155, арк. 104, 105

 

* * *

 

Зі звіту комісії про обстеження с. Зелене Великолепетиського району

Березень, 1933 р.

Материал обследования по Зеленом № 1

Обследование проведено 12-13 марта 1933 года.

Комиссией в составе от РПК - Овсяников, от РИК - Вибе, от Здравотдела – Бондаренко, под председательством т. Овсянникова.

При обследовании установлено следующее:

1) За январь месяц умерло 10 человек из коих детей 8 человек, от старости 1 человек, 9 человек от разных болезней. Колхозников умерло 5, индивидуальников – 3, кулаков – 2.

2) За февраль месяц умерло 37 человек: из них детей - 17, от старости умерло 6 человек, по разным болезням - 16 человек, от моротического оттека - 15. Колхозников умерло 20 человек, индивидуальников – 13 человек, кулаков – 4. За 11 дней марта умерло 55 человек: из них детей 25 человек, умерло от старости 6 человек, по разным болезням 22 человека, от моротического оттека 27 человек. Колхозников умерло 34 человека, индивидуальников – 17 человек, кулаков – 4 человека.

4) По данным сельсовета на 12/III зарегистрировано пухлых 444 человек, слабых 828 человек: из них колхозников пухлых 316 человек, слабых 533 человека, единоличников пухлых 128 человек, слабых 95 человек.

Отдельно по колхозам:

а) «Путь Свободы» пухлых 182 человека, слабых 198 человек.

б) «Большевик» пухлых 50, слабых 70

в) «Красное Знамя» пухлых 23, слабых 77

г) «Огонек» пухлых 41, слабых 67

д) «Зоря» пухлых 17, слабых 100

е) «Сталино» пухлых 3, слабых 21

5) Для проверки данного положения обследовано 25 семейств из списка пухлых. Колхоз «Красное Знамя»» - 3 семейства, «Большевик» - 4, «Зоря» - 1, «Огонек» - 5, «Путь Свободы» - 4, единоличников - 8.

При чем установлено следующее: из семейства колхоза «Красное Знамя» пухлых - 2 и слабых - 1. По «Большевику» пухлых – 3 семейства и одно хозяйство числящееся слабым, а фактически - все вполне здоровые. По колхозу «Огонек» только в одной семье часть пухлых, остальные семейства слабые, среди них одна красноармейская. По колхозу «Зоря» одно хозяйство слабое.

«Путь Свободы» 3 семейства полностью пухлых и одно слабое, среди них два бригадира. 

1932 год 1934 год