1931 год
ИЗ ОТЧЕТА ХЕРСОНСКОГО ГОРСОВЕТА VII СОЗЫВА О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗА 1928-1930 гг.

4 января 1931 г.

Народна освіта

...Робота в галузі народної освіти була скерована, в головному, на здійснення декрету про загальне обов'язкове навчання, на ліквідацію неписьменності, поліпшення шкільної роботи, поширення учбових закладів професійної освіти та політосвітніх установ...

В 1928/29 звітному році шкільна мережа міста складалася:

3 трьох шкіл — 1-го концентру, 10 шкіл 2-го концентру, одної школи водтрану. Разом — 14 шкіл...

За національною ознакою шкільна мережа розподіляється так: українських шкіл — 10, українсько-російських — 1, російських — 2, єврейських — 1. Разом 14.

Шкільною мережею та школами для переростків по місту охоплюється 6556 дітей, а по селу — 6205. А всього охоплюється 12 761 (торік було 9934)...

Піонерорганізаціями в місті охоплено 90% дітей...

Організовано 10 дитячих садків, що мають 885 дітей (з них 4 — на місцевому бюджеті, а 6 — на утриманні кооперативних організацій). При трудшколах організовано дошкільні групи, що охоплюють 150 дітей до 7-ми років...

Останніми роками набагато збільшилося значення Херсона, як культурного центру. Поширилась мережа..,, робітфаків та середніх учбових закладів. Інститут соціального виховання ** має 451 студента, сільськогосподарський інститут — 500, мортехнікум — 400.

За звітний період сталися великі зміни також в організаційній та навчальній частині профосвітньої роботи. Мережа проф-освітніх закладів значно збільшилася. Маємо 17 профосвітніх установ. Крім того, поширилася мережа робітничої освіти. Утворено комбінат робітничої освіти, який охоплює 1500 робітників...

Загальна кількість учнів середніх учбових закладів та вишів на 1930/31 р.— 1441 чоловік, робітфаки (денні) — 362, технікуми — 1496, фабзавучі...— 1521 чоловік. Разом по всіх (навчальних) закладах у 1930/31 р. навчається 4820 чоловік, що дає збільшення на 100%. Крім того, є різні короткотермінові курси, що підготовляють кваліфікованих робітників із різних фахів нижчої, середньої і вищої кваліфікації...

Лікнеп — роботою по місту охоплено: школами — 570 чоловік і поодиноко-гуртовим навчанням 1028 неписьменних. За рік ліквідовано неписьменності серед 1596 чоловік, що становить до загальної кількості неписьменних 27 %.

Мережа політосвітніх установ Херсона (на 1930 р.) характеризується такими показниками; клубів — 22, червоних кутків — 15, театрів — 2, театрів при клубах — 20, книгозбірень — 15, кіноустанов —13, музеїв — 6, окркапела — 1...

Здоровоохорона

Лікпрофмережа складалася з 21 одиниці по місту і п'яти по селу. Протягом звітного часу в місті відкрито: нічний тубсанаторій на 35 ліжок, рентгеностанцію, поліклініку на елеваторі, водолікувальний відділ при фізіолікарні, чотири пункти «Першої допомоги» (на консервній фабриці, при тракторних майстернях, у радгоспі ім. Косіора і в с Антонівці)...

Звіт про роботу Херсонської міської Ради VII скликання за 1928/29 і 1929/30 рр. Херсон, 1931. с 89—91, 93—95.

 

* * *

 

ТЕЛЕГРАММА КОЛЛЕКТИВА ЗАВОДА им. Г. И. ПЕТРОВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ПАРТИИ И СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ О ВЫПУСКЕ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ ХЛОПКОВОЙ МОЛОТИЛКИ

22 июня 1931 г.

Москва, газ. «Правда», «Соцземледелие», «Индустриализация».

Генсекретарю ВКП(б) тов. Сталину

Пред. ВСНХ тов. Орджоникидзе

Наркомзему тов. Яковлеву

Напряженными успехами рабочих, техперсонала на основе развернутого соцсоревнования одержана крупная победа на фронте борьбы хлопковой независимости. Завод им. Петровского в Херсоне, наряду с развернутым массовым производством хлопкоуборочных машин, выпустил первый советский стационарный хлопковый ворохоочиститель — хлопковую молотилку стоимостью десять тысяч валютой на американском рынке. Большевистскими темпами за сорок пять дней изготовлены чертежи, штампы, модели, приспособления. Производительность ворохоочистителя в час — две тонны вороха. Ворохоочиститель изготовлен из отечественных материалов. Произведено предварительное пробное испытание, на основе которого ставим задачу выпуска наших машин качественно, выше американских. Трудовым подъемом семитысячного заводского коллектива развертываем массовое производство. Дальнейшей неустанной борьбой за овладение техникой обеспечим механической обработкой социалистические хлопковые поля.

Управляющий заводом Шабашвили

Секретарь парткома Соколов

Председатель завкома Шевченко

Херсонский облгосархив, ф. р-1005, оп. 1, д. 110, л. 69. Подлинник.

 

* * *

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СНАБЖЕНИЯ СССР, О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХЕРСОНСКОГО КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА

28 июня 1931 г.

1. Подтвердить правильность выбора строительства Херсонского консервного завода и запроектированной мощности в 70 млн. условных 400-граммовых банок, согласно проверенным материалам экономического обоснования.

2. Учитывая жесткие сроки, установленные для строительства, а также сложность специальных работ по строительству, придать Херсонскому строительству особо ударные темпы...

Наркомснаб Союза ССР А. Микоян

Херсонский облгосархив, ф. р-999, оп. 1, д. 91, л. 1. Отпуск.
 

1930 год 1932 год