1929 год
СООБЩЕНИЕ ГАЗ. «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ТРУДЯЩИМИСЯ ХЕРСОНА ДНЕВНОГО ЗАРАБОТКА В ФОНД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ

3 сентября 1929 г.

Трудящі Херсону дружно відгукнулись на заклик відробити день на користь індустріалізації країни. 2 вересня на виробництвах та в установах робота розпочалась, як і завжди.

День 2 вересня відрізнявся лише тим, що робітники працювали не вісім, а шість годин і працювали з величезним ентузіазмом.

Робітник заводу ім. Старостіна Шуміхін, що зараз у відпустці, повернувся для того, щоб відробити день на користь індустріалізації, крім того, він заявив так: «Я завжди виробляю 300 деталей на день, а сьогодні зроблю 350». Явка на роботу на заводах була стопроцентна...

За 6-годинний робочий день тільки завод ім. Петровського та завод ім. Старостіна відрахували в фонд індустріалізації до 3-х тис. крб...

Газ. «Наддніпрянська правда»,  Херсон, 3 сентября 1929 г.

 

* * *

 

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» ОБ ОТКРЫТИИ РАБФАКА ПРИ СЕЛЬХОЗИНСТИТУТЕ им. А. Д. ЦЮРУПЫ

22 октября 1929 г.

В сільськогосподарському інституті ім. Цюрупи в перших числах листопада відкривається робфак «а 105 слухачів. В січні 1930 р. в інституті відкривається факультет для підготовки агрономів-практиків.

Наддніпр. правда.— 1929.—22 окт. № 48

 

* * *

 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ СУДОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ им. П. П. ШМИДТА ХЕРСОНСКОГО МОРСКОГО ПОРТА О ПОДДЕРЖКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОРЦАМ РЕВОЛЮЦИИ

28 ноября 1929 г.

...Отмечая важность и необходимость существования МОПР в революционной борьбе пролетариата с буржуазией, когда тысячи революционеров брошены в буржуазные тюрьмы, а их семьи обречены на голодовку, мы, рабочие мастерских им. Шмидта, в 7-ю годовщину существования МОПРа усилим ее рады стопроцентным вступлением в организацию, и мы возмущены бесчеловечным обращением и пытками над революционерами, находящимися в буржуазных тюрьмах, и выносим свой протест. Клеймим позором социал-предателей, помощников фашизма, заявляя, что истинным другом рабочих является Коммунистическая партия — партия Ленина и ее ЦК, проводящий заветы В. И. Ленина в жизнь.

Да здравствует III Коминтерн!

Да здравствует Коммунистическая партия и ее Центральный Комитет!

Да здравствует международная помощь борцам революции!

Председатель [Подпись] Секретарь [Подпись]

Херсонский облгосархив, ф. р-487, оп. 1, д. 177, л. 22. Подлинник.

 

* * *

 

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗ. «НАДДНІПРЯНСЬКА ПРАВДА» О МОБИЛИЗАЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ ХЕРСОНА ДЛЯ РАБОТЫ В ШАХТАХ ДОНБАССА

15 декабря 1929 г.

З мобілізацією комсомольців та молоді на Донбас спостерігається велике піднесення активності. За рознарядкою ЦК Херсонській організації дано 150 місць. Окружком ЛКСМУ збільшив цю цифру вдвічі,— і все ж таки навіть 300 місць не вистачить, щоб задовольнити бажання молоді. Обрані в місті і на селах комісії. Дані повідомляють про надходження великої кількості заяв...

Херсонський райком, замість 20 мобілізує ЗО комсомольців. На заводі ім. Г. І. Петровського замість 12 вже зорганізовано бригаду з 14 молодих робітників (з них вісім кваліфікованих фахівців). Заяв надійшло більше, але комсомольський колектив вибрав найкращих. Провели гарну підготовку на обозному заводі і теж мобілізували вісім найкращих молодих робітників...

Газ. «Наддніпрянська правда», № 290, Херсон, 15 декабря 1929 г.
 

1928 год 1930 год